ROK AKADEMICKI 2022/23

ROK AKADEMICKI 2021/22

  • Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 13,
    podjęta na posiedzeniu w dniu 27.09.2022 r.,
    w sprawie: zasady zaliczenia godzin dydaktycznych za seminarium licencjackie i inżynierskie na studiach I stopnia oraz seminarium magisterskie i pracownię magisterską na studiach II stopnia w roku akademickim 2022/2023 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych