SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  • dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ – przewodnicząca
  • dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ
  • dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
  • dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
  • dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
  • dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ
  • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ
  • Joanna Paprzycka – Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego