OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GIS W NAUCE

Konferencji GIS W NAUCE jest wydarzeniem umożliwiającym wymianę idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej (GIS) w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki. Konferencja stanowi okazję do prezentacji najnowszych wyników badań naukowych i prac rozwojowych w powyższym zakresie, jak również do dyskusji na temat wszechstronnego wykorzystywania systemów informacji geograficznej i systemów geoinformacyjnych.  
Inicjatorami cyklu konferencji GIS W NAUCE byli Profesor Iwona Jażdżewska oraz Profesor Jacek Urbański. Pierwsza z tych konferencji odbyła się w Łodzi w dniach 4–5 czerwca 2012 roku, zorganizowana przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych latach konferencję organizowały wiodące ośrodki akademickie w Polsce: Lublin, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Olsztyn, Kraków, Wrocław, Toruń. Zapraszamy wszystkie osoby zjednoczone wspólnymi zainteresowaniami w obszarze geoinformacji do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiej Konferencji GIS W NAUCE. 

X Ogólnopolska Konferencja GIS W NAUCE
Łódź, 22–23 czerwca 2023 r.

Komunikat
Program X Konferencji GIS W NAUCE 
Streszczenia referatów i posterów X KONFERENCJI GIS W NAUCE 

XI Ogólnopolska Konferencja GIS W NAUCE
Gdańsk, 26 - 27 września 2024 r.

https://giswnauce.org/