Szanowni Państwo
W dniu 19 grudnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji Wyborczej powołanej na mocy uchwały Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2023 r. W trakcie zebrania przyjęto dwie uchwały w sprawie podziału funkcji oraz ustalenia kalendarza wyborczego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.  Zwracamy szczególną uwagę na najbliższe wybory przedstawicieli WNG do Kolegium Elektorów UŁ zaplanowane w dniu 23 stycznia 2024 r., poprzedzone zbieraniem stosownych dokumentów (zgłoszeń, zgód i ewentualnych oświadczeń lustracyjnych kandydatów w dniach 8-17 stycznia 2024 r.).