Serdecznie zapraszamy uczestników i sympatyków Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt" do obejrzenia galerii prac laureatów i wyróżnionych w dwunastej edycji. Galeria dostępna jest tutaj. Nagrodzone i wyróżnione fotografie można także obejrzeć w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi). 

Chcielibyśmy również zaprosić do udziału w trzynastej edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Regulamin i karta zgłoszeniowa są już dostępne. Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Dniu Geografa na wiosnę 2025 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Dotychczasowe edycje Konkursu (oprócz dwóch, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie. 

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu. 

Komitet Organizacyjny Konkursu 
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz