XXII ŁÓDZKI FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje: 

21 marca 2023 (wtorek) 9:15 – 10:00 

 • mgr Malwina Kozek-Połomska "Niszczycielska woda – ekstremalne powodzie: przyczyny, skutki, metody monitoringu" – wykład 

01.Malwina Kozek-Połomska Żywioł wody

Woda, czyli jeden z czterech żywiołów, z jednej strony służy człowiekowi i przyrodzie, z drugiej zaś może przeistoczyć się w ogromną siłę niszczącą, czyli powódź. Zarówno w przeszłości, jak i teraz powodzie „nawiedzają” różne zakątki świata. Jedne z nich ustępują szybciej i nie powodują dużych szkód, a inne sieją spustoszenie elementów środowiska przyrodniczego oraz „zabierają” ludziom cały dorobek życia. Podczas wykładu przyjrzymy się tym najbardziej spektakularnym zdarzeniom spowodowanym np. obfitymi opadami deszczu, jak powódź tysiąclecia w Polsce z 1997 roku, która stała się inspiracją dla twórców jednego z najchętniej oglądanych seriali na platformie Netflix – „Wielka Woda”. Przeanalizujemy również powodzie o innej genezie, np. takie, które powstały w wyniku cyklonów tropikalnych, jak powódź w Nowym Orleanie z 2005 roku. Nie zabraknie również przykładów najbardziej ekstremalnych zdarzeń pod względem ilości ofiar i strat materialnych, jak np. powodzie w Chinach z 1931 i 1998 roku.  Dodatkowo, opowiemy o przyczynach „niszczycielskiej wody” oraz o metodach monitoringu tego zjawiska. 

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): e-mail: karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl, tel. 446351910 (Karolina Oleksiewicz-Hoffer).

21 marca 2023 (wtorek) 10:15 – 11:00 

 • dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ "Synoptyka wczoraj i dziś czyli jak powstaje prognoza pogody?" – wykład, lekcja festiwalowa 

02. Włodzimierz Pawlak

Synoptyka to dział meteorologii zajmujący się prognozowaniem pogody. W dzisiejszych czasach dostęp do prognoz pogody nie stanowi problemu – wystarczy dostęp do Internetu. Zapraszam na wykład, którego celem jest wyjaśnienie jak powstaje prognoza pogody. Jak prognozowano pogodę kiedyś, a jak robi się to dziś? Czy pogodę prognozuje człowiek czy komputer? Czy do prognozowania pogody wystarczą dane z naziemnej sieci pomiarowej? Co to jest model pogody i dlaczego do jego obliczania potrzebne są superkomputery? Dlaczego prognoza nie zawsze jest dokładna? 

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok I): e-mail: karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl, tel. 446351910 (Karolina Oleksiewicz-Hoffer). 

21 marca 2023 (wtorek) 11:30 – 12:30 

 • dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ  "Tam, gdzie woda walczy z lądem, czyli wybrzeża morskie świata" – wykład, lekcja festiwalowa 

Piotr Czubla

Wybrzeża to jedne z najbardziej dynamicznych środowisk. Nie dość, że cechują się olbrzymim zróżnicowaniem, to nieustannie podlegają zmianom. W jednych miejscach są niszczone, gdzie indziej nadbudowywane. Erozja wybrzeży stanowi poważny problem gospodarczy – zwłaszcza w kontekście rosnącego – wraz z nasilającym się efektem cieplarnianym – poziomu morza i koncentracji ludności na obszarach przybrzeżnych. Ochrona wybrzeży jest kosztowna i nie zawsze skuteczna. Jednocześnie wybrzeża należą do najatrakcyjniejszych krajobrazowo obszarów Ziemi, odwiedzanych przez miliony turystów. 

Na wykładzie przedstawione zostaną różnorodne typy wybrzeży ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Omówione zostaną procesy morfodynamiczne zachodzące w strefie brzegowej mórz oraz czynniki wpływające na ich przebieg. Zaprezentowane zostaną zmiany przebiegu linii brzegowej i przedyskutowane metody ochrony wybrzeży niskich i wysokich. 

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok II): e-mail: karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl, tel. 446351910 (Karolina Oleksiewicz-Hoffer). 

21 marca 2023 (wtorek) 12:45 – 13:45 

 • dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ "Konflikt w Ukrainie – uwarunkowania geograficzne, historyczne, geopolityczne" – wykład, lekcja festiwalowa 

04.Barwiński Marek Ukraina

Agresja Rosji na Ukrainę, najpierw w formie wojny hybrydowej w roku 2014, a następnie jako pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego od lutego 2022 r., stała się wielkim wyzwaniem (militarnym, politycznym, gospodarczym) nie tylko dla samej Ukrainy, ale także dla całej Europy, wyzwaniem które określi przyszłość Europy. Rosja, „tłumacząc” agresję, odwołuje się do różnego rodzaju uwarunkowań geograficznych, a zwłaszcza historycznych i etnicznych, de facto negując nie tylko odrębność państwową Ukrainy, ale także odrębność i tożsamość narodu ukraińskiego. W rzeczywistości jest to w krótkiej perspektywie próba dalszej dezintegracji terytorialnej oraz wymuszenie podległości politycznej Ukrainy, natomiast w dalszej perspektywie, próba realizacji rosyjskich antyeuropejskich idei imperialnych i geopolitycznych, silnie zakorzenionych w polityce i społeczeństwie rosyjskim. 

Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (zapisy na blok II): e-mail: karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl, tel. 446351910 (Karolina Oleksiewicz-Hoffer). 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 9:00 – 9:45  

 • prof. dr hab. Iwona Jażdżewska "Co to jest GIS?" – wykład, lekcja festiwalowa 

05.Iwona Jażdżewska GIS

Co to jest geoinformacja? Co to jest aplikacja mapowa? Jakie informacje mają cechy przestrzenne? Jakie problemy i w jaki sposób rozwiązujemy z ich użyciem? Odpowiedzi na te pytania są związane z Systemem Informacji Geograficznej (ang. Geographical Information System - GIS). Umiejętność pobierania, aktualizowania danych cyfrowych z różnych źródeł w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem (komercyjnym lub bezpłatnym) pozwala na ciekawe wizualizacje, analizę przestrzenną wyników za pomocą map i scen 3D. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 9:00 – 9:45 

 • dr Marcin Krystek "Mezozoiczne atrakcje geoturystyczne regionu łódzkiego" – wykład 

06.Krystek Marcin kamieniołom Raciszyn

Podczas wykładu zostaną omówione najbardziej interesujące, pod względem geologicznym, miejsca występowania utworów mezozoiku w regionie łódzkim. Przedstawione zostaną ich walory mineralogiczne, petrograficzne, paleogeograficzne oraz paleogeografia. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, Muzeum Geologiczne im. J. Ziomka. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 10:00 – 10:45  

 • dr Elżbieta Papińska "Solne krajobrazy" – prezentacja multimedialna 

07.Papińska Elżbieta Solne krajobrazy

Sól, to skała osadowa pochodzenia chemicznego, która pod wpływem wody szybko się rozpuszcza. Jednak są takie miejsca na świecie, gdzie istnieją krajobrazy, w kształtowaniu których wiodącą rolę odgrywa sól. W trakcie spotkania poznasz niektóre z nich, a przede wszystkim dowiesz się, jak powstały i jakie warunki wpływają na ich istnienie we współczesnym środowisku. Prezentacja będzie ilustrowana autorskimi zdjęciami, m.in. z USA, Peru, Boliwii, czy Iranu. Po tym spotkaniu na pewno zapamiętasz, że nie tylko skały węglanowe podlegają krasowieniu, ale, że także kras solny istnieje! 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 10:00 – 10:45

 • dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ "Jak samodzielnie pozyskiwać i przetwarzać ogólnodostępne obrazy satelitarne?" – wykład, warsztaty 

08.Krzysztof Będkowski Obrazy satelitarne

Z jakich źródeł można pozyskać ogólnodostępne obrazy satelitarne? Jakie są podstawowe cechy obrazów satelitarnych?. Podstawowe metody przetwarzania obrazów. Jakie informacje o środowisku można uzyskać analizując obrazy satelitarne? 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. A. Dylikowej (19N). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 11:00 – 11:45  

 • dr Marcin Jaskulski "Od kopczyków po Numeryczny Model Terenu, czyli rzeźba terenu na mapach" – wykład 

09.Jaskulski Marcin Numeryczny model terenu

Jak przedstawić trójwymiarową rzeczywistą rzeźbę terenu na mapie? Wykład pokazuje metody używane przez kartografów od czasów prehistorycznych po najnowocześniejsze cyfrowe modele terenu. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 11:00 – 11:45  

 • dr Marcin Krystek "Najciekawsze meteoryty z kolekcji Muzeum Geologicznego" – wykład 

​​​​​​​10.Krystek Marcin płytka cienka meteoryt SAU001

Podczas wykładu zostanie omówionych kilkanaście najciekawszych meteorytów z kolekcji muzeum. Omówione zostaną miejsca i okoliczności ich spadków. Przedstawione i scharakteryzowane zostaną ciała macierzyste meteorytów (m.in. Księżyc, planetoida Westa) oraz zróżnicowanie budowy wewnętrznej na podstawie badań mikroskopowych oraz analiz geochemicznych. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, Muzeum Geologiczne im. J. Ziomka. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 12:00 – 12:45  

 • dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ, dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ Ogłoszenie wyników XI edycji Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” i wernisaż wystawy pokonkursowej – prezentacja multimedialna, zwiedzanie 

​​​​​​​11.Konkurs fotograficzny 2022-2023

W trakcie ogłoszenia wyników i następnie na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w jedenastej edycji konkursu fotograficznego "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające, m.in. interesujące zjawiska przyrodnicze, formy krajobrazu i dzieła człowieka. Podczas wernisażu autorom najlepszych prac wręczone zostaną dyplomy i nagrody. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 13:00 – 14:00  

 • dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ "Jakiej geografii chcemy się uczyć? Islandia – studium przykładowe" – wykład konwersatoryjny 

​​​​​​​12.Elżbieta Szkurłat Islandia

Wykład rozpocznie się zaproszeniem słuchaczy do refleksji nad wybranymi, opozycyjnymi do siebie sposobami poznania geograficznego: opisowym  i wyjaśniającym. Te dwa podejścia do zdobywania wiedzy geograficznej zostaną zilustrowane na przykładzie Islandii. W jednej części  akcent zostanie położony na  ukazanie wybranych problemów geograficznych Islandii, charakterystycznych dla jej środowiska przyrodniczego, gospodarki i relacji przyroda - człowiek. W drugiej części zostanie zaprezentowana Islandia w formie opisowej, uwzględniającej najważniejsze  informacje dotyczące wyspy, z wykorzystaniem dobranych odpowiednio materiałów ilustracyjnych. Spotkanie zakończy się dyskusją nad ukazanymi podejściami poznawczymi, ich oceną, walorami, możliwościami, wymaganiami. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl 

18 kwietnia 2023 (wtorek) 9:00 – 9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45 (początek przewidziany o pełnej godzinie, czas trwania około 45 minut; każdorazowo w grze może uczestniczyć do 20 osób podzielonych na czteroosobowe zespoły) 

 • Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu UŁ „Włóczykije” Turysta w bordowym garniturze, czyli morderstwo w Collegium Geographicum – gra terenowa 

13.Turysta w bordowym garniturze SKNGT Włóczykije

SKNGT UŁ „Włóczykije” zaprasza do poznania funkcjonowania Wydziału, uroków studiowania kierunku Turystyka i Rekreacja w nieco odmienny sposób, wykorzystując motyw kryminalnej gry terenowej.  

Co się stanie, gdy zabraknie najważniejszej osoby na Wydziale? Czy Turystykę i Rekreację w Collegium Geographicum czeka katastrofa? Zapraszamy do udziału w pełnej intryg grze terenowej, której scenariusza nie napisałaby nawet Agatha Christie. Wciel się w rolę detektywa i rozwiązuj zaskakujące zagadki. Dokładnie badaj miejsca zbrodni i szukaj poszlak. Niech prawda o mordercy wyjdzie na jaw. 

WNG UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88 (Kopcińskiego 31), Aula im. prof. S. Liszewskiego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: e-mail: skngtulwloczykije@geo.uni.lodz.pl 

20 kwietnia 2023 (czwartek) 8:00 – 18:00 

 • dr Marcin Krystek „Atrakcje geologiczne i archeologiczne okolic Łęczycy” – wycieczka autokarowa 

14.Krystek Marcin spirytyzowany amonit w sferosyderycie​​​​​​​

stanowisko 1.  

żwirownia z materiałem narzutowym (paleozoiczne skamieniałości, zróżnicowane typy skał)  

stanowisko 2.  

hałda po górnictwie rud żelaza (środkowojurajskie skamieniałości, minerały węglanowe i siarczkowe) 

stanowisko 3.   

surowce skalne w konstrukcji kolegiaty tumskiej (ewentualne zwiedzanie pod posadzką obecnej kolegiaty, reliktów i budowli) 

stanowisko 4.  

zwiedzanie z przewodnikiem grodziska w Tumie (obiekt MAIE) 

stanowisko 5 

zwiedzanie z przewodnikiem Łęczyckiej Zagrody w Kwiatkówku (obiekt MAIE) 

Wyjazd z parkingu przy Netto, Łódź, skrzyżowanie ul. Narutowicza i Kopcińskiego o godzinie 8:00. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426354593, e-mail: muzeum@geo.uni.lodz.pl (dr Beata Stanisławczyk). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 9 osób (8 uczniów i nauczyciel).