GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Geograficzna w lipcu i wrześniu czynna: wtorek i czwartek godz.10.00-14.00.
Sierpień: nieczynne.

Dane kontaktowe

Telefon 42 635 45 48

mail: bibligeo@geo.uni.lodz.pl

ZASADY KORZYSTANIA

W bibliotece każdorazowo należy okazywać aktywowaną elektroniczną legitymację studencką. Legitymacja aktywowana jest w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, ul. Matejki 32/38.

Szczegółowe zasady korzystania określa Regulamin Biblioteki Geograficznej.

Potrzebne publikacje wyszukujemy w katalogu głównym Uniwersytetu Łódzkiego, dostępnym na stronie elibrary.lib.uni.lodz.pl.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory Biblioteki Geograficznej w katalogu głównym Uniwersytetu Łódzkiego oznaczone są skrótem ZBG. Po nim następuje sygnatura wewnętrzna Biblioteki, np. ZBG 7894, lub ZBG KLIMAT M3579. W katalogu zapisane są również informacje o miejscu ustawienia książki lub czasopisma w bibliotece.

WOLNY DOSTĘP

Książek z wolnego dostępu nie zamawiamy komputerowo tylko samodzielnie wyszukujemy na półkach. Wolny dostęp ustawiony jest według dziedzin geograficznych, np. geologia, klimatologia, gospodarka przestrzenna, turystyka. Dla tych pozycji sygnaturą w katalogu jest topograf, którym oznaczony jest również regał.

Limit wypożyczeń dla studentów to 10 książek.

Księgozbiór podręczny, czasopisma i publikacje statystyczne udostępniane są na miejscu.

Za nieterminowy zwrot książek czytelnik płaci karę!

MULTIWYSZUKIWARKA EBSCO DISCOVERY SEARCH

Multiwyszukiwarka

Jest to najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie. Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ.