Celem tutoringu na Wydziale Nauk Geograficznych jest rozwijanie wśród studentów umiejętności, wiedzy i kompetencji, poza programem studiów. Spotkania tutorskie (tutoriale) prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli z naszego Wydziału, należących do Zrzeszenia Tutorów UŁ. Ważną zaletą tutoringu na Wydziale Nauk Geograficznych jest możliwość skorzystania z szerokiej oferty wsparcia nauczycieli, reprezentujących dwie dyscypliny naukowe. Studenci mogą wybierać nauczycieli, z którymi na co dzień nie spotykają się realizując program studiów.

Lista tutorów WNG wraz z opisem ich zainteresowań oraz możliwych obszarów wsparcia w ramach tutoringu, znajdują się na stronie.

Zakres tutoringu:

10 godzin zajęć polegających na indywidualnych, systematycznych i planowanych spotkaniach tutora i studenta, realizowanych poza programem studiów w trakcie jednego semestru.

Korzyści dla studenta:

 • wspieranie w indywidualnym rozwoju naukowym lub zawodowym;
 • rozwijanie umiejętności w zakresie prezentacji wiedzy, prowadzenia dyskusji i argumentacji, pisania tekstów, prowadzenia badań oraz innych aktywności akademickich;
 • motywowanie do stałego doskonalenia się, rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • kształtowanie dobrych postaw i praktyk akademickich;
 • nabywanie dodatkowych doświadczeń poza programem studiów, zapisanych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Możliwe sposoby pracy w trakcie tutoringu:

 • Esej tutorski
 • Studium przypadku
 • Dyskusje
 • Projekty tutorskie
 • Wspólne rozwiązywanie zadań, problemów
 • Samodzielne badania
 • Rozmowy na tematy humanistyczne, kulturalne

Rekrutacja na tutoring

Rekrutacja na tutoring odbywa się na początku każdego semestru, poprzedzona jest informacją wysyłaną do wszystkich studentów WNG, zawierającą szczegółowe wytyczne.

 

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt do wydziałowej koordynatorki ds. tutoringu – dr Aleksandry Mroczek-Żulickiej