Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl otwartych zajęć, dzięki którym poszerzysz i uaktualnisz swoją wiedzę geograficzną.

 • Przygotowanie do matury 2024 i nie tylko
 • Tych informacji nie znajdziesz w podręcznikach
 • Wykłady (on-line) prowadzone są przez uznanych specjalistów
 • Krótkie zajęcia warsztatowe (on-line) po każdym wykładzie
 • Stacjonarne zajęcia warsztatowe na WNG w dniach 14.02. oraz 06.04.2024 r. Konieczność zapisów!
 • Rozwiązywanie zadań maturalnych do formuły matury 2023
 • Zajęcia są bezpłatne

Wykłady będą się odbywać poprzez platformę Teams – link pojawi się przed spotkaniem na tej stronie.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w auli im. prof. S. Liszewskiego WNG UŁ, ul. Kopcińskiego 31, Łódź.
Zapisy na zajęcia warsztatowe mailem (szukaj niżej).

EDYCJA 2023/2024

Zajęcia warsztatowe (stacjonarne)

 • 14.02.2024 r., środa 17.00-18.30
  Ziemia we wszechświecie – dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba, dr Maria Adamczewska
  zapisy mailem do 12.02.2024 r.
 • 06.04.2024 r., sobota 9.00-12.00
  Jak prawidłowo rozwiązywać zadania i dobrze zdać maturę z geografii? – dr Maria Adamczewska, dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
  zapisy mailem do 04.04.2024 r.

Wykłady on-line (na platformie MS Teams)

 • 21.02.2024 r. środa, 17.00-18.30
  Co z tym klimatem? – prof. Joanna Wibig
  Przejawy, przyczyny i konsekwencje zmian klimatu
 • 28.02.2024 r., środa, 17.00-18.30
  Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę? – dr Przemysław Tomalski
  Wody płynące i podziemne
 • 06.03.2024 r., środa 17.00-18.30
  Jak działają rzeźbiarze na Ziemi? – prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska
  Wybrane elementy rzeźby terenu
 • 13.03.2024 r., środa 17.00-18.30
  Z jakimi problemami borykają się wielkie miasta? – dr Agnieszka Ogrodowczyk
  Zróżnicowanie procesów urbanizacyjnych na świecie
 • 20.03.2024 r., środa 17.00-18.30
  Dlaczego na Ziemi nie zapanuje pokój? – prof. Marek Barwiński
  Przyczyny i przebieg wybranych konfliktów zbrojnych