ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

W dniu 6 marca 2024 r. gościliśmy uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Pani prof. Lucyna Wachecka­‑Kotkowska wygłosiła wykład „Krajobrazy naturalne i kulturowe Etiopii”, a pani dr Barbara Dzięcioł­‑Kurczoba oprowadziła młodzież po wydziale.