KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, p. 8

SIATKI WYKORZYSTANIA SAL

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć.

Rezerwacje sal