Plakat XLIX Olimpiady Geograficznej

Zawody okręgowe XLIX Olimpiady Geograficznej

W sobotę 4.02.2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Auli im. Prof. S. Liszewskiego odbyły się zawody pisemne II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej.

W wydarzeniu wzięło udział 62 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Łodzi (11 szkół) i województwa łódzkiego (12 szkół z: Radomska, Bełchatowa, Kleszczowa, Wielunia, Rawy Mazowieckiej, Łowicza, Opoczna i Koluszek). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 2.

foto 1

Zawody pisemne rozpoczęły się w całej Polsce o godz. 11:00. Składały się one z trzech podejść. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie każdego z nich. Testy zostały sprawdzone przez 8-osobowe jury, które po ustaleniu progu punktowego (75,5 pkt.) dopuściło do zawodów ustnych 15 uczniów.

foto 2

W niedzielę (5.02) odbyły się zawody ustne. Uczniowie w pierwszej kolejności rozwiązali Quiz wiedzy składający się z 20 pytań, a następnie przystąpili do odpowiedzi ustnej. Każdy uczestnik miał 15 min na przygotowanie się do 5 minutowej wypowiedzi na temat walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych) wylosowanego regionu oraz uwarunkowań sprzyjającym rozwojowi turystyki. Wypowiedzi uczniów oceniane były przez 4-osobowe jury.  

W tegorocznej edycji szczebla okręgowego zwyciężył Nikodem Doroba - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, drugie miejsce zajął Aleksander Gloc z I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, a trzecie – Filip Krawczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Pozostali uczestnicy również spisali się na medal i uzyskali wysokie wyniki.

Po weryfikacji prac przez Komitet Główny, już wiemy, że okręg łódzki na zawodach finałowych reprezentować będzie 10 uczniów:

  • Nikodem Doroba z I LO w Łodzi z wynikiem 137,5 pkt.,
  • Aleksander Gloc z I LO w Radomsku (132,5 pkt.),
  • Filip Krawczyk z I LO w Łodzi (123,5 pkt.),
  • Karol Kurzynoga z I LO w Łodzi (123,5 pkt.),
  • Martyna Mielus z I LO w Bełchatowie (119 pkt.),
  • Witold Tadeuszak z I LO w Łodzi (119 pkt.),
  • Witold Jędrzejczak z LO w Kleszczowie (114,5 pkt.),
  • Piotr Kotynia z I LO w Łodzi (113,5 pkt.),
  • Aleksander Kosiewicz z XII LO w Łodzi (113,5 pkt.)
  • Jakub Przybyłek z I LO w Łodzi (110,5 pkt.).

foto 3

Wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w przygotowania uczniów kierujemy również do wszystkich nauczycieli!

Uczestnikom zawodów finałowych życzymy POWODZENIA!

foto 4

Wyniki weryfikacji prac zawodów II etapu dostępne są na stronie: www.olimpiadageograficzna.edu.pl/2023/03/11/wyniki-weryfikacji-prac-zawodow-ii-etapu-4-2/