KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZYDZIAŁU SZKÓŁ DO OKRĘGÓW X OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Etap okręgowy X Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędzie się 4 stycznia 2023 r.  Rozpoczęcie konkursu – godzina 12.00. Czas trwania 150 minut.

Przydział szkół do okręgów X Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Procedura organizowania i przeprowadzania etapu okręgowego X Olimpiady Wiedzy o Turystyce są dostępne do pobrania.

Zapraszamy Państwa nauczycieli do pracy w charakterze Członka Komitetu Okręgowego i nadzorowania pracy uczniów w czasie zawodów. Każdy nauczyciel zaangażowany w pracę Komitetu Okręgowego otrzyma stosowane potwierdzenie. Zgłoszenia proszę kierować mailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pldo 15.12.2022r.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWODÓW ETAPU OKRĘGOWEGO X OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zaprasza uczestników zakwalifikowanych do zawodów etapu okręgowego X Olimpiady Wiedzy o Turystyce na bezpłatne warsztaty. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia związane z hasłem przewodnim X Olimpiady Wiedzy o Turystyce „Turystyka miejska – w miejskiej dżungli”. Warsztaty odbędą się on-line na platformie MS Teams w terminie od 21 listopada do 25 listopada 2022 r. w godzinach 19.00 – 20.00. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaproszenie na adres emaila podany w Karcie uczestnika X Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Warsztaty mają na celu powtórzenie, utrwalenie pojęć, zwrotów i zasad organizacji turystyki. W czasie spotkania będzie można podzielić się własnym doświadczeniem i wiedzą na temat różnych form turystyki miejskiej. Udział w spotkaniach jest nieobowiązkowy.

Temat, data i godzina rozpoczęcia poszczególnych spotkań warsztatów:

  • 21.11.2021 r. godzina 19.00 (Nie) jest atrakcja.
  • 22.11.2022 r. godzina 19.00 Turystyka miejska czy turystyka w mieście.
  • 23.11.2022 r. godzina 19.00 Nowy wymiar poznawania miasta.
  • 24.11.2022 r. godzina 19.00 Oferta przewodnicka w wybranych polskich miastach.
  • 25.11.2022 r. godzina 19.00 Style architektoniczne w mieście.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „TURYSTYKA MIEJSKA – W MIEJSKIEJ DŻUNGLI”

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce we współpracy z pracodawcami branży turystyczno – hotelarskiej zapraszają nauczycieli szkół średnich na szkolenie branżowe - VIII konferencję naukowo-dydaktyczną „Turystyka miejska - w miejskiej dżungli”, która odbędzie się w dn. 19-21 października 2022 r. w Sandomierzu. Spotkanie poświęcone będzie turystyce miejskiej – hasłu przewodniemu jubileuszowej X Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Koszt konferencji wynosi 480 zł obejmie: 30 godzin szkolenia branżowego, w tym udział w programie merytorycznym konferencji i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi (w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje). Zgłoszenie należy przesłać do dn. 10.10.2022 r. drogą elektroniczną na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl i dokonać wpłaty za udział w spotkaniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji/szkoleniu branżowym decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Materiały do pobrania:

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „TURYSTYKA MIEJSKA – W MIEJSKIEJ DŻUNGLI”

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce
zapraszają
nauczycieli szkół średnich
na VIII konferencję naukowo-dydaktyczną

„Turystyka miejska – w miejskiej dżungli”

która odbędzie się w dn. 19-21 października 2022 r. w Sandomierzu.

Spotkanie poświęcone będzie turystyce miejskiej – hasłu przewodniemu jubileuszowej X Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce.

Koszt konferencji wynoszący około 450 zł obejmie: udział w programie merytorycznym konferencji i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, ubezpieczenie, 2 noclegi, wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje).

Więcej informacji i karta zgłoszenia udziału w konferencji będzie dostępna w pierwszych dniach września 2022 r.  

X OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

W roku szkolnym 2022/2023 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką uczniów i nauczycieli szkół średnich do udziału w jubileuszowej X Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim będzie turystyka miejska, nazywana w literaturze również turystyką w mieście lub szerzej turystyką na obszarach miejskich.

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), miasta są celem większości podróży realizowanych w ciągu roku i najważniejszymi miejscami recepcji turystycznej. Osoby przyjeżdżające do miast czynią to z różnych powodów m.in. poznawczych, biznesowych, wypoczynkowych, kulturalnych, rozrywkowych, pielgrzymkowych, zdrowotnych, są często nastawione na zwiedzanie zabytków, poznanie historii i dziedzictwa, a także na uczestnictwo w wielkich wydarzeniach i festiwalach. Miasta mogą być postrzegane przez pryzmat potrzeb i preferencji turystów jako centra kultury, rozrywki, handlu, sportu itd., są bowiem bardzo zróżnicowanymi przestrzeniami wielofunkcyjnymi. Realizowane są w nich różne formy turystyki m.in. handlowa, gastronomiczna, rozrywkowa, kongresowa, kulturalna, sportowa.

Celem organizatorów jubileuszowej dziesiątej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która zostanie zorganizowana pod hasłem „W miejskiej dżungli”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zabytków, architektury, tematycznych dzielnic i szlaków, a także różnymi formami aktywności turystycznej podejmowanymi w przestrzeni miejskiej, zwrócenie uwagi na cele realizowane przez turystów podczas pobytów w mieście, również weekendowych tzw. city-break, na ich uczestnictwo w różnych wydarzeniach rozrywkowych, kulturalnych, sportowych itp. Uczestnicy X Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą na temat różnych produktów turystycznych i form turystyki miejskiej, a zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego pomysłu „Jak sprzedać miasto?” zgodnie z koncepcją marketingu-mix.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce przyjął poniższy terminarz X edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2022/2023

  • etap szkolny 30.09 – 05.11.2022 r.
  • etap okręgowy 04.01.2023 r.
  • etap centralny 12 – 15.04.2023 r.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl.