ORGANIZACJA ZAWODÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XI OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędzie się zgodnie z harmonogramem 4 stycznia 2024 r. o godzinie 12 00 w 13 okręgach jednocześnie w całej Polsce.
Przydział szkoły do danego okręgu zostały rozesłane do szkół i opiekunów uczestników. Można je też pobrać poniżej.
Zapraszamy Państwa nauczycieli do pracy w charakterze Członka Komitetu Okręgowego i nadzorowania pracy uczniów w czasie zawodów. Każdy nauczyciel zaangażowany w pracę Komitetu Okręgowego otrzyma stosowane potwierdzenie. Zgłoszenia proszę kierować mailem na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl do 15.12.2023 r.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

SZANOWNI UCZNIOWIE, UCZESTNICY ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XI OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce zaprasza uczestników zakwalifikowanych do zawodów etapu okręgowego XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce na bezpłatne warsztaty. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia związane z hasłem przewodnim XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce. Warsztaty odbędą się on-line na platformie MS Teams w terminie od 20 listopada do 24 listopada 2023 r. w godzinach 19.00 – 20.00. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenie na adres emaila podany w Karcie uczestnika XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Warsztaty mają na celu powtórzenie, utrwalenie pojęć, zwrotów i zasad organizacji turystyki. W czasie spotkania będzie można podzielić się własnym doświadczeniem i wiedzą na temat dziedzictwa niematerialnego w turystyce. Udział w spotkaniach jest nieobowiązkowy.

Temat, data i godzina rozpoczęcia poszczególnych spotkań warsztatowych:

  1. 20.11.2023 r. godzina 19.00Czym jest Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Turystyka a ochrona i promocja.
  2. 21.11.2023 r. godzina 19.00Przestrzeń kulturowa dziedzictwa niematerialnego a organizacja przestrzeni turystycznej.
  3. 22.11.2023 r. godzina 19.00Czy niematerialne da się skategoryzować.
  4. 23.11.2023 r. godzina 19.00 Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przykłady ze świata.
  5. 24.11.2023 r. godzina 19.00Infiorate jako przykład dziedzictwa kulturowego Włoch.

Życzymy Państwu owocnej pracy w czasie warsztatów.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

IX KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA, SZKOLENIE BRANŻOWE „W POSZUKIWANIU TRADYCJI – DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE W TURYSTYCE”

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce we współpracy z pracodawcami branży turystyczno­‑hotelarskiej zapraszają nauczycieli szkół średnich na Szkolenie branżowe – IX konferencję naukowo-dydaktyczną „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”, która odbędzie się w dn. 25-27 października 2023 r. w Uniejowie. Spotkanie poświęcone będzie dziedzictwu niematerialnemu w turystyce – hasłu przewodniemu XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
Koszt konferencji wynosi 650 zł i obejmie: 30 godzin szkolenia branżowego, w tym udział w programie merytorycznym konferencji i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, 2 noclegi (Dom Pracy Twórczej, Uniejów, ul. Zamkowa 2A, w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką, wyposażonych dodatkowo w czajnik, kawę, herbatę, suszarkę do włosów), wyżywienie (2 śniadania, 1 obiad, 2 obiadokolacje, przerwy kawowe), pobyt w kompleksie termalno-basenowym (strefa basenowa i sauny), parking, dostęp do wifi.


Zgłoszenie należy przesłać do dn. 15.10.2023 r. drogą elektroniczną na adres owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl i dokonać wpłaty za udział w spotkaniu.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu branżowym/konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

XI OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

W roku szkolnym 2023/2024 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką uczniów i nauczycieli szkół średnich do udziału w XI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim będzie niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce. Pretekstem do podjęcia takiego zagadnienia są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzeniom tym towarzyszy wędrująca po Polsce plenerowa wystawa czasowa Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, podczas której organizowane są liczne wydarzenia dodatkowe.

Celem organizatorów XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która zostanie zorganizowana pod hasłem W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zwłaszcza własnego regionu, jak również zaangażowanie ich w przekaz międzypokoleniowy poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotami depozytariuszy tradycji oraz dbałość o pamięć i zachowanie lokalnych zwyczajów. Uczestnicy XI Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym z tradycjami, zwyczajami, obrzędami czy też umiejętnościami. Zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego pomysłu na zachowanie (lub przywrócenie) tradycji oraz udostępnienie dziedzictwa niematerialnego i jego praktyczne wykorzystanie w działalności turystycznej np. poprzez warsztaty, lekcje regionalizmu, wydarzenia, szlaki, muzea. Dziedzictwo dla turystów, zwłaszcza tych kulturowych, stanowi bowiem podstawę konstruowania produktów, w tym imprez turystycznych i lokalnych pakietów.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

XI OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

W roku szkolnym 2023/2024 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką uczniów i nauczycieli szkół średnich do udziału w XI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce przyjął poniższy terminarz XI edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce:

  • etap szkolny 25.09–31.10. 2023 r.
  • etap okręgowy 04.01.2024 r.
  • etap centralny 3–6.04.2024 r.

Więcej informacji wkrótce.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl.

 

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE