Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Dziekan – dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
 • Prodziekan – dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ
 • Prodziekan – dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ
 • Prodziekan – dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ
 • Prodziekan – dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 • prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel
 • prof. dr hab. Piotr Kittel
 • prof. dr hab. Andrzej Matczak
 • prof. dr hab. Tadeusz Marszał
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński
 • prof. dr hab. Andrzej Suliborski
 • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • prof. dr hab. Marcin Wójcik
 • dr hab. inż. Krzysztof M.Będkowski, prof. UŁ
 • dr hab. Leszek Butowski, prof. UŁ
 • dr hab. Waldemar Cudny, prof. UŁ
 • dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
 • dr hab. Jan Degirmendžić, prof. UŁ
 • dr hab. Danuta Dzieduszyńska,
 • dr hab. Mykola Habrel, prof. UŁ
 • dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
 • dr hab. Lidia Groeger, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Janiszewska, prof. UŁ
 • dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ
 • dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
 • dr hab. Szymon Marcińczak, prof. UŁ
 • dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ
 • dr hab. Włodzimierz Pawlak, prof. UŁ
 • dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 • dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
 • dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Roman, prof. UŁ
 • dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ
 • dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ
 • dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ
 • dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz, prof. UŁ
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ
 • dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ
 • dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
 • dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
 • dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. UŁ
 • dr hab. Bartosz Bartosiewicz
 • dr hab. Szymon Wiśniewski

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki do Rady Wydziału

 • dr Maria Adamczewska
 • dr Tomasz Figlus
 • dr Marcin Jaskulski
 • mgr Michał Kowalski
 • dr Mariusz Lamprecht
 • dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
 • dr Edyta Masierek
 • dr Justyna Mokras-Grabowska
 • dr Łukasz Musiaka
 • dr Marta Nalej
 • dr Iwona Pielesiak
 • dr Paulina Tobiasz-Lis

Przedstawiciele Rady Wydziału z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • dr Beata Bednarek
 • mgr Agnieszka Kowalczuk
 • mgr Mariola Milewska
 • mgr Andrzej Nowak
 • mgr Aleksandra Retkiewicz
 • mgr Joanna Szymczak
 • dr Marcin Turczyn

Przedstawiciele doktorantów do Rady Wydziału

 • mgr Patrycja Grzyś

Przedstawiciele studentów do Rady Wydziału

 • Natalia Boczek
 • Miłosz Fabian
 • Ewelina Krawczyk
 • Patrycja Mielczarek

profesorowie emerytowani

 • dr hab. J. Dzieciuchowicz, prof. UŁ
 • prof. dr hab. K. Kłysik
 • prof. dr hab. M. Koter
 • dr hab. Z. Klajnert, prof. UŁ
 • dr hab. K. Rembowska, prof. UŁ
 • prof dr hab. K. Turkowska
 • dr hab. A. Wolaniuk, prof. UŁ

Przedstawiciele do Rady Wydziału z głosem doradczym

 • dr Wojciech Retkiewicz (kierownik PTKiG)
 • dr Marcin Krystek (kierownik MG)

­­­­­­­­­­­­

Delegaci Związków Zawodowych

 • mgr Łukasz Lechowski (delegat NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”)
 • mgr Michał Kowalski (delegat ZNP)