KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Paweł Jokielhonorowy przewodniczący

• prof. dr hab. Zygmunt Babiński

• prof. dr hab. Kazimierz Banasik

• dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP

• prof. dr hab. Roman Cieśliński

• prof. dr hab. Tadeusz Ciupa

• prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

• prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

• prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski

• prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

• prof. dr hab. Mariusz Rzętała

• dr. hab. Urszula Somorowska, prof. UW

• dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ – zastępca przewodniczącego

• dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK

• dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM

• prof. dr hab. Mirosław Żelazny