HYDROLOGIA I CZŁOWIEK. INTERAKCJE I WYZWANIA.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Klimatologii i Hydrologii
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

wraz z

Komisją Hydrologiczną
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
i Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich

 

zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Hydrologiczną

Hydrologia i Człowiek.
Interakcje i wyzwania.

organizowaną w dniach

6-7 czerwca 2024 r. w Łodzi

pod patronatem honorowym

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Elżbiety Żądzińskiej

graficzne oznaczenie patronatu JM Rektora UŁ

oraz
Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
prof. Bogdana Włodarczyka

Zakres tematyczny:
Konferencja naukowa połączona będzie z jubileuszem pracy naukowej
prof. dr. hab. Pawła Jokiela.

Tematyka konferencji:

  • obiekty hydrograficzne w środowisku naturalnym i przekształconym,
  • współczesne zmiany procesów hydrometeorologicznych,
  • reżim wód powierzchniowych i podziemnych,
  • hydrologiczne zdarzenia ekstremalne,
  • obieg wody i gospodarka wodna w zlewniach miejskich oraz rolniczych,
  • teledetekcja i GIS w badaniach hydrologicznych.

Przewidujemy sesje referatowe, posterowe oraz sesję jubileuszową poświęconą prof. Pawłowi Jokielowi.

www.facebook.com/KHLodz2024/

FB link


SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Malwina Kozek-Połomska
e-mail: hydro@geo.uni.lodz.pl
tel. 42-6655940
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Narutowicza 88, pok. 202
90-139 Łódź

To top