• WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska powołała prof. dr. hab. Marcina Wójcika do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska powołała prof. dr. hab. Marcina Wójcika do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 8.05.2024 r. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska powołała prof. dr. hab. Marcina Wójcika do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na okres od dnia 1.09.2024 do dnia 31.08.2028. Wręczenie powołania miało miejsce w dniu 29.05.2024 r. w Rektoracie UŁ przy ul. G. Narutowicza 68. Spotkanie było również okazją do omówienia kluczowych wyzwań stojących przed WNG UŁ, zwłaszcza zbliżającej się ewaluacji dyscyplin naukowych.

Powołałnie do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego