• WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  • Do szkół współpracujących z Wydziałem Nauk Geograficznych dołączyła kolejna szkoła – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze.

Do szkół współpracujących z Wydziałem Nauk Geograficznych dołączyła kolejna szkoła – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze.

W dniu 14.06. br. do szkół współpracujących z Wydziałem Nauk Geograficznych dołączyła kolejna szkoła – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze.

List intencyjny został podpisany przez Pana Dziekana WNG – prof. Bogdana Włodarczyka oraz Panią Dyrektor szkoły – mgr Joannę Marczewską. Po podpisaniu deklaracji Pani Dyrektor mgr Joanna Marczewska i nauczyciel przedmiotów zawodowych z ZSET w Jeleniej Górze Pani mgr Barbara Steblik przestawiały prezentację szkoły przybliżając jej osiągnięcia w kształceniu uczniów, bazę dydaktyczną szkoły, a także wskazały projekty, w jakich uczniowie uzyskali najwyższe miejsca. Szczególną uwagę zwróciły na finalistkę X Olimpiady Wiedzy o Turystyce Annę Listkiewicz uczennicę klasy drugiej, która uzyskała tytuł „Eksperta Turystyki” i liczne nagrody jak wyjazd na obóz zagraniczny, plecak turystyczny, voucher na pobyt w Uniejowie. W nagrodę miała też możliwość odbycia płatnego stażu w Polskiej Organizacji Turystycznej, która wystawiła jej wiele pochwał i zaprosiła do stałej współpracy.

Z naszej strony Pan profesor Bogdan Włodarczyk, Pani mgr Mariola Milewska i Pani dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba przedstawili bazę dydaktyczną i możliwości kształcenia na różnych kierunkach studiów na Wydziale Nauk Geograficznych. Opowiedzieli również o wydarzeniach i projektach skierowanych do uczniów szkół średnich, a realizowanych przez pracowników WNG UŁ.