Agri-Environment Data Space in Smart Farming (AgriDataValue)

Zapraszamy na warsztaty na temat cyfryzacji w rolnictwie organizowane w ramach projektu Agri-Environment Data Space in Smart Farming (AgriDataValue), program Horyzont Europa, którego partnerem jest Uniwersytet Łódzki - zespół Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ.

Warsztat odbędzie się w dniu 27.03.2024 (środa), w godzinach 11-12, w formie zdalnej.

Link do rejestracji na to wydarzenie