STREFA DOKTORANTA

INFORMACJE OGÓLNE

Wraz z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki zmienił się model kształcenia III stopnia - doktorantów.

Jeżeli zacząłeś STUDIA DOKTORANCKIE NAUK GEOGRAFICZNYCH przed rokiem akademickim 2019/2020, to swoje studia kontynuujesz na dotychczasowych zasadach.

Studia Doktoranckie Nauk Geograficznych wygasają z dniem 31.12.2023 r. Do tego dnia muszą zostać zakończone wszystkie przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019 r.

Jeżeli masz zamiar ubiegać się o stopień doktora to możesz to zrobić w ramach kształcenia w Szkołach Doktorskich UŁ.

Aktualnie Wydział Nauk Geograficznych partycypuje w kształceniu doktorantów w dwóch szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka trwa 4 lata (8 semestrów).
Szczegółowe informacje m.in. na temat rekrutacji, programu kształcenia na podstronach Szkół Doktorskich UŁ:

  • Stopień doktora w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku można zdobyć w ramach kształcenia w SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH UŁ. Tematyka realizowanych prac doktorskich dotyczy geografii fizycznej: geologii i geomorfologii czwartorzędu, paleogeografii czwartorzędu, geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii, geografii fizycznej kompleksowej, geomonitoringu.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA/PRZEWODU DOKTORSKIEGO

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

KONTAKT

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ

  • tel. 42-665-59-59
  • e-mail: agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl
  • ul. Narutowicza 88, pok. 232

Obsługa administracyjna

mgr Angelika Bierut-Mordylak

  • tel. 42-665-59-12
  • e-mail: angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl
  • ul. Narutowicza 88, pok. 103