Zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW WNG UŁ

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ Studia znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego.

DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE OD WYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW WNG UŁ

  • Życiorys w dwóch językach, list motywacyjny w dwóch językach, opis staży zagranicznych i innych doświadczeń
  • Wskazanie maksymalnie dwóch uczelni, do których student chciałby wyjechać w ramach programu Erasmus+ Studia
  • Informacja o znanych językach
  • Średnia ocen (tę informację dostarcza Dziekanat WNG UŁ)
  • Opinia promotora wystawiona za pośrednictwem systemu USOS – dotyczy tylko tych osób, które w czasie trwania rekrutacji uczestniczą w seminariach licencjackich lub magisterskich

KONTAKT