Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa

Adres:

ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

Strona WWW:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl

Adres e-mail jednostki:

geogrfiz@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Historia jednostki:

Na stronie Katedry Geografii Fizycznej, tj. http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl

Informacje o konferencjach:

http://wpkpw.geo.uni.lodz.pl/

Jednostki podległe: