Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2017-03-28 20:34:29
Kategoria: General
Napisał: anowak

Zapraszamy wszystkich studentów międzywydziałowego kierunku "gospodarka przestrzenna" i członków Koła Naukowego CIVITAS na spotkanie z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej dnia 31 marca (piątek) 2017 r. o godz. 11.00 w Auli 19N, w budynku przy ul. Narutowicza 88.

2017-03-24 09:05:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy Państwa do udziału w, jubileuszowej – XV edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli innych dziedzin wiedzy: biologów, historyków, archeologów oraz etnologów, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Po raz trzeci zapraszamy do Uniejowa – urokliwego małego miasta – pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

Data: 26-27.10.2017
Miejsce: Uniejów, Zamek Biskupów Gnieźnieńskich
Organizator: INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ, Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: dr Bartosz Bartosiewicz
e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Marszał
Sekretarz: dr Bartosz Bartosiewicz

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne na stronie: http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/male-miasta

2017-03-23 10:14:34
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Pragniemy poinformować, że od 2017 r. będzie się ukazywało czasopismo naukowe pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawane przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka czasopisma obejmuje prace o charakterze interdyscyplinarnym z szeroko rozumianej turystyki. Publikowane będą prace o charakterze: opisowym, przeglądowym, badawczo-problemowym, monograficznym, teoretycznego studium oraz aplikacyjnym – typu projekt lub eksperyment.

Czasopismo jest adresowane do młodych naukowców, głównie doktorantów zajmujących się problematyką turystyki, a także studentów pragnących opublikować wyniki swojej pracy magisterskiej, licencjackiej czy innej naukowej (np. dotyczącej udziału w konferencji bądź projekcie badawczym). W ten sposób pragniemy w środowisku akademickim ustanowić platformę współpracy dla bardzo młodych badaczy turystyki oraz tych, którzy dopiero myślą o sprawdzeniu się w tej życiowej roli.

Więcej informacji na stronie: http://turyzm.edu.pl/wydawnictwa.php?state=warsztaty
2017-03-22 19:56:48
Kategoria: General
Napisał: anowak

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 31.03.2017r., na Wydziale Nauk Geograficznych. Program konferencji dostępny pod adresem:

http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=program
Konferencja Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna 2017

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki

2017-03-22 19:28:32
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, UWERTURA.

Spotkanie odbędzie się dniu 04.04.2017 r. o godzinie 10:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, UWERTURA, które organizowane jest z udziałem pracowników NCN.

Spotkanie dotyczyć będzie:
– zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach,
– zasad rozliczania projektów finansowanych przez NCN.

Zapisy na spotkanie oraz agenda dostępne na stronie centrum nauki:
http://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/2017/03/22/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursow-narodowego-centrum-nauki-opus-preludium-miniatura-uwertura/

2017-03-22 09:44:14
Kategoria: General
Napisał: ODZ

„Aniołowie Biznesu” jest to konkurs organizowany przez Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE działające przy Wydziale Zarządzania UŁ dla studentów wszystkich kierunków.

Idea konkursu zaczerpnięta została z japońskiego programu telewizyjnego „Dragons’ Den”, którego format stał się popularny w wielu krajach, w tym także w Polsce. Polega ona na wyłonieniu zwycięskiego zespołu, który opracuje prototyp innowacyjnego produktu i program jego wdrożenia w sześciu głównych aspektach funkcjonowania firmy: zarządzanie, logistyka, marketing, finanse i rachunkowość oraz HR. Jest to symulacja sytuacji, przed którą stają raczkujący biznesmeni poszukujący inwestora dla swojego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie konkursu: http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/?page_id=1372


2017-03-16 11:22:14
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Oblicza Nowego Jorku, Wietnam, Kambodża, Laos... Do tych miejsc mogli przenieść się uczestnicy Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, który miał miejsce we wtorek w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Uczniowie i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wzięli udział w festiwalowych wykładach. W Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy odbyła się II Sesja wyjazdowa Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. To inicjatywa zorganizowana przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej informacji na stronie: http://www.tvbelchatow.pl/wiadomosci/661,naukowy-festiwal-w-gigantach
2017-03-13 09:34:36
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W związku z trwającą rekrutacją do konkursu na najlepszy BiznesPlan realizowanego w ramach programu Młodzi w Łodzi organizowany jest konkurs dla młodych osób/zespołów z ciekawymi, innowacyjnymi oraz kreatywnymi pomysłami biznesowymi, które chcą je dalej rozwijać. W ramach Konkursu oferowane jest 70 godzin zajęć warsztatowych oraz 20 godzin doradztwa ze strony ekspertów biznesowych.
Zgłoszenia uczestników do 31 marca br.,
formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/konkurs-na-biznesplan

Pula nagród finansowych w tym roku przekroczyła 70 000 PLN, a najlepsze projekty dodatkowo mogą liczyć na blisko 60 nagród o charakterze rzeczowym oraz usługowym.
Nowością tej edycji jest rozszerzona o głosy Internautów ocena zgłoszonych projektów. W tym celu, uczestnicy będą dołączać do opracowanych przez siebie biznesplanów max jednominutowe clipy,które w czerwcu będą brały udział w plebiscycie na najciekawszy projekt biznesowy.

2017-03-02 19:06:01
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Informujemy o zbliżających się dniach otwartych łódzkich Pracodawców:

2017-02-28 13:32:51
Kategoria: General
Napisał: tommink

Wydział Nauk Geograficznych zaprasza na imprezy organizowane w ramach XVII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

fot. Piotr Czubla 2016

fot. Agnieszka Rochmińska 2016

2017-02-23 09:13:37
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich dotycząca obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2016/2017.

2017-02-02 14:01:07
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Bogdan Włodarczyk, zaprasza nauczycieli geografii i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na cykl otwartych i darmowych wykładów "Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim".

Projekt to pomysł pracowników zaprzyjaźnionego z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Akcję Ogarnij Gegrę, w nieco innej formule, w Warszawie organizują już od lat pracownicy tego Wydziału. Za zgodą Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego proponujemy projekt maturzystom z Łodzi i regionu łódzkiego, lecz w zupełnie innym wydaniu. Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom z Warszawy za możliwość skorzystania z pomysłu.

Projekt obejmuje 12 wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych. Celem projektu jest m.in. przygotowanie nauczycieli i uczniów do egzaminu maturalnego z geografii. Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowane maturalne materiały ćwiczeniowe. Wykłady są bezpłatne i otwarte. Termin wykładów to środy od godziny 17.00 do 19.15. Termin został ustalony w taki sposób, żeby w wykładach mogły brać udział osoby z Łodzi i województwa łódzkiego. Wydział Nauk Geograficznych znajduje się 15 min. marszem od Dworca Fabrycznego, przy ulicy Narutowicza 88. Pierwszy wykład już 8 lutego!

Wykłady skierowane są w szczególności do tegorocznych i przyszłych maturzystów, nauczycieli geografii, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy geograficznej, pasjonatów i wszystkich, chcących wysłuchać wykładów oraz poćwiczyć rozwiązywanie zadań maturalnych z geografii, a przy okazji napić się kawy lub herbaty w miłej atmosferze w murach Collegium Geographicum UŁ. Już od drugiej połowy lutego wykłady odbywać się będą w nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych, najnowszej i najnowocześniejszej auli UŁ.

Wykład inauguracyjny wraz z zestawem ćwiczeń maturalnych z geografii poprowadzą dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba i dr Arkadiusz Głowacz. Temat pierwszego spotkania "O tym czy Ziemia naprawdę obiega Słońce. Ruchy Ziemi i ich następstwa".
Pytania w sprawie udziału w projekcie proszę kierować na adres arkadiusz.glowacz@geo.uni.lodz.pl


2017-02-02 13:46:10
Kategoria: General
Napisał: ODZ
2016-12-07 13:34:14
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!

2016-12-06 13:51:53
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Przypominamy, że dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.

Wysokość składki na cały rok akademicki : 67zł (do 15.02.2016 r.)

Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie: http://www.nnw-studentow.pl

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2016-10-01 22:28:12
Kategoria: General
Napisał: slawoj.tanas

Szanowni Państwo
Informujemy, że 1 października 2016 r. wystartowała strona Wydziału Nauk Geograficznych na FB. Na stronie udostępniać będziemy bieżące informacje na temat wydarzeń na WNG, działań pracowników i studentów WNG oraz inne istotne dla naszej społeczności informacje. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia strony i udostępnienia. Adres strony FB:
https://www.facebook.com/wnglodz/ - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


2016-08-24 10:58:16
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zachęcamy do skorzystania z szansy kontaktów ze środowiskiem naukowym na najwyższym światowym poziomie!

Europejski Instytut Uniwersytecki jest organizacją międzynarodową, której celem jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych.
Studia na EUI można podjąć w ramach:

  • Programu doktoranckiego
  • Programu prawniczych studiów magisterskich w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego
  • Programu ekonomicznych studiów magisterskich
  • Programu studiów post-doktoranckich im. Maxa Webera
  • Stypendiów badawczych
  • Szkoły letniej
Więcej informacji oraz bieżące konkursy pod adresem:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/HowToApply.aspx

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.