Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology
2017-02-24 09:04:14
Kategoria: General
Napisał: patryk

17 lutego, 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych. Nowe pomieszczenie dydaktyczne ma ponad 600 metrów kwadratowych i może pomieścić 300 osób. Aula przylega do budynku Collegium Geographicum. Została zaprojektowana w formie amfiteatru greckiego tak aby jak najlepiej wykorzystać dźwięk i naturalne światło. Jest wyposażona w nowoczesne urządzenia multimedialne i specjalny system wentylacyjny.

Nowa Aula to nie tylko zdecydowana poprawa warunków studiowania na naszym wydziale, ale także całkiem nowa jakość jego działania. Tutaj będą się odbywały posiedzenia Rady Wydziału. Tutaj organizować będziemy konferencje naukowe, seminaria, konkursy, olimpiady. Tak naprawdę nie mogliśmy się już doczekać otwarcia tej przestrzeni – cieszył się prof. Bogdan Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ i dodał, że budowa nowej auli to wielka zasługa poprzedniego dziekana prof. Tadeusza Marszała, a inicjatorem tej inwestycji był prof. Stanisław Liszewski.

2017-02-23 09:13:37
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich oraz magisterskich dotycząca obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2016/2017.

2017-02-21 15:38:58
Kategoria: General
Napisał: anowak
2017-02-15 14:06:01
Kategoria: General
Napisał: patryk

Informujemy o zbliżających się dniach otwartych łódzkich Pracodawców:

2017-02-02 14:32:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Z przyjemnością informujemy, że projekt 3S RECIPE pt. „Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy” z udziałem naukowców z Polski otrzymał finansowanie w konkursie Era-Net Smart Urban Futures na projekty badawcze podejmujące tematykę rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Polski zespół koordynowany przez dr. hab. Szymona Marcińczaka z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego będzie prowadzić badania we współpracy z naukowcami z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej na stronie UŁ.
2017-02-02 14:18:15
Kategoria: General
Napisał: patryk

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi i prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego podpisali w dniu wczorajszym, tj. 1 lutego 2017 r., list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów w zakresie „Systemu odwodnienia Miasta Łodzi”. Miasto przystępuje do realizacji projektów oceny stanu jakości łódzkich rzek, jako podstawy do działań konserwacyjnych i inwestycyjnych. Dlatego aby zidentyfikować aktualne czynniki ograniczające wykorzystanie miejskich rzek do nawodnienia i rekreacji, Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki będą współpracować. Najważniejsze dla Miasta jest uzyskanie eksperckich opracowań i realizacja prac badawczych dotyczących stanu jakości łódzkich rzek.

Realizacją porozumienia ze strony Miasta zajmą się dyrektorzy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, a ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prace będzie realizować i koordynować Pracownia Geologii Wydziału Nauk Geograficznych.

"Bardzo nas cieszy to dzisiejsze sformalizowanie współpracy naszej Uczelni i Miasta w zakresie badań hydrochemicznych łódzkich rzek, ponieważ tak naprawdę mamy już za sobą bardzo udane dwa projekty badawcze rzeki Olechówki. Przeprowadzili je studenci kierunku Geomonitoring na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w ramach realizacji zajęć z przedmiotu Metody badań hydrochemicznych. Nasze badania z 2015 r. zostały wykorzystane przez Miasto. Skorygowano m.in. pracę osadników i efekty tych działań stają się już czytelne. Studenci przedstawili wyniki badań z 2015 roku na konferencji naukowej „Hydrologia Zlewni Zurbanizowanych” w Warszawie. W ubiegłym roku ponownie wykonaliśmy ze studentami badania Olechówki, w innym jednak niż poprzednio ujęciu. Właśnie przekazujemy Miastu ich wyniki, a studenci wybierają się z nimi na wiosenną konferencję naukową Młodych Badaczy" – informuje dr Maciej Ziułkiewicz.

Czytaj więcej na stronie UŁ.

2017-02-02 14:01:07
Kategoria: General
Napisał: patryk

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Bogdan Włodarczyk, zaprasza nauczycieli geografii i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na cykl otwartych i darmowych wykładów "Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim".

Projekt obejmuje 12 wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych. Celem projektu jest m.in. przygotowanie nauczycieli i uczniów do egzaminu maturalnego z geografii. Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowane maturalne materiały ćwiczeniowe. Wykłady są bezpłatne i otwarte. Termin wykładów to środy od godziny 17.00 do 19.15. Termin został ustalony w taki sposób, żeby w wykładach mogły brać udział osoby z Łodzi i województwa łódzkiego. Wydział Nauk Geograficznych znajduje się 15 min. marszem od Dworca Fabrycznego, przy ulicy Narutowicza 88. Pierwszy wykład już 8 lutego!

Wykłady skierowane są w szczególności do tegorocznych i przyszłych maturzystów, nauczycieli geografii, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy geograficznej, pasjonatów i wszystkich, chcących wysłuchać wykładów oraz poćwiczyć rozwiązywanie zadań maturalnych z geografii, a przy okazji napić się kawy lub herbaty w miłej atmosferze w murach Collegium Geographicum UŁ. Już od drugiej połowy lutego wykłady odbywać się będą w nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych, najnowszej i najnowocześniejszej auli UŁ.

Pierwszy wykład już w środę, 8 lutego o godzinie 17.00 w auli im. prof. Anny Dylikowej (19N).

Wykład inauguracyjny wraz z zestawem ćwiczeń maturalnych z geografii poprowadzą dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba i dr Arkadiusz Głowacz. Temat pierwszego spotkania "O tym czy Ziemia naprawdę obiega Słońce. Ruchy Ziemi i ich następstwa".
Pytania w sprawie udziału w projekcie proszę kierować na adres arkadiusz.glowacz@geo.uni.lodz.pl


2017-02-02 13:46:10
Kategoria: General
Napisał: patryk
2016-12-07 13:34:14
Kategoria: General
Napisał: patryk

Firma Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektu pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mogą studiować bezpłatnie 2 semestry na wybranym kierunku studiów podyplomowych!

2016-12-06 13:51:53
Kategoria: General
Napisał: patryk

Przypominamy, że dla Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dostępne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance na preferencyjnych warunkach.

Wysokość składki na cały rok akademicki : 67zł (do 15.02.2016 r.)

Więcej informacji (wykup ubezpieczenia, regulamin/warunki, wykaz wysokości świadczeń) na stronie: http://www.nnw-studentow.pl

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2016-10-01 22:28:12
Kategoria: General
Napisał: slawoj.tanas

Szanowni Państwo
Informujemy, że 1 października 2016 r. wystartowała strona Wydziału Nauk Geograficznych na FB. Na stronie udostępniać będziemy bieżące informacje na temat wydarzeń na WNG, działań pracowników i studentów WNG oraz inne istotne dla naszej społeczności informacje. Zapraszamy do odwiedzin, polubienia strony i udostępnienia. Adres strony FB:
https://www.facebook.com/wnglodz/ - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


2016-08-24 10:58:16
Kategoria: General
Napisał: patryk

Zachęcamy do skorzystania z szansy kontaktów ze środowiskiem naukowym na najwyższym światowym poziomie!

Europejski Instytut Uniwersytecki jest organizacją międzynarodową, której celem jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych.
Studia na EUI można podjąć w ramach:

  • Programu doktoranckiego
  • Programu prawniczych studiów magisterskich w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego
  • Programu ekonomicznych studiów magisterskich
  • Programu studiów post-doktoranckich im. Maxa Webera
  • Stypendiów badawczych
  • Szkoły letniej
Więcej informacji oraz bieżące konkursy pod adresem:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/HowToApply.aspx

2016-03-14 10:22:07
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Pragnę przypomnieć, że w ramach posiadanej licencji ArcGIS SITE istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty kursów udostępnionych przez firmę ESRI.
Obok darmowych szkoleń, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, Pracownicy i Studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyć także w kursach e-learningowych, które normalnie są odpłatne.
Zachęcam do zapoznania się z listą dostępnych kursów.
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o kontakt mailowy: wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl

dr Wojciech Retkiewicz
Administrator Licencji ArcGIS na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

2013-12-04 10:45:41
Kategoria: General
Napisał: patryk

Wydział Nauk Geograficznych pozyskał dostęp do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI na licencji "SITE" dla edukacji. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie i używanie tego programu na komputerach służbowych i osobistych przez Pracowników i Studentów WNG.

Więcej informacji w zakładce Inne » Oprogramowanie » ArcGIS-SITE dla WNG:
http://www.geo.uni.lodz.pl/arcgis-site-dla-wng

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: patryk

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.