Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
2019-06-18 14:50:58
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Szanowni Państwo,
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografii Historycznej:

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 14-15 LISTOPADA 2019
Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Szczegóły zaproszenia znajdują się w załącznikach (ogłoszenie konferencyjne oraz karta zgłoszeniowa). Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl do dnia 15 września 2019 r.

Konferencję adresujemy do naukowców, samorządowców, przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Wydarzenie objęli patronatem JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Wszelkie informacje dostępne na stronach: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/ oraz https://nid.pl/pl/

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie naszego zaproszenia wśród pracowników Państwa jednostek i wszystkich osób zainteresowanych problematyką konferencji.
Informator konferencji.
Karta zgłoszeniowa.

z wyrazami szacunku,
Łukasz Musiaka,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej

2019-06-18 12:47:20
Kategoria: General
Napisał: mturczyn

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia. W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa do udziału w postępowaniu konkursowym nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego w roku akademickim 2018/2019.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego dostarczenie go do Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 roku.
O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2018/2019.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są na stronie: sjo.uni.lodz.pl

Łączę wyrazy szacunku,
Wojciech Bachliński
Dyrektor Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Łódzkiego

Dear Students,

It is my pleasure to inform you that by Decision no.84 of the Rector of the University of Lodz, dated 19 March 2018, a Prize of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz (SJO UŁ) has been established for all students of 1st degree studies and uniform master’s studies of the University of Lodz who have achieved the best results in the final exam of the obligatory foreign language course. Rules of awarding the Prize are defined in the Rules of Awarding the Prize, being an annex to the aforementioned decision. Therefore I wholeheartedly encourage you to take part in the competition for the prize of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz. All students who would like to take part in this year’s competition need to fill in the attached entry form, get confirmation from the Dean of their faculty and from their language teacher and submit it to the Foreign Languages Centre of the University of Lodz by 1 July 2019 at the latest. The prize this year can be awarded to those students of the University of Lodz who took the language exam in the winter or summer semester of the academic year 2018/2019. Information on the competition and the form to be filled in can be found on the website of your faculty, the website and facebook website of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz.

Yours faithfully,
Wojciech Bachliński
Director of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz

2019-06-05 12:24:41
Kategoria: General
Napisał: ODZ

W dniach 10.06 - 30.06.2019 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru letniego 2018/2019. Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do komentowania i oceny odbytych zajęć.

2019-05-27 13:52:10
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zapraszamy na nowy kierunek studiów II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 Geografia – studia nauczycielskie

Propozycja jest skierowana do osób, które planują zdobyć uprawnienia do pracy w szkole. Kierunek jest realizowany w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim”, który jest wsparty środkami finansowymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dodatkowe informacje dostępne na stronach:
http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
https://rekrutacja.uni.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dydaktyki Geografii WNG UŁ.
Informator PDF (Opis, plan studiów, kontakt).

2019-04-15 15:48:02
Kategoria: General
Napisał: tommink

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt" ogłosił rozpoczęcie ósmej edycji konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komitetu, a uczniów i studentów do udziału w Konkursie.

2019-04-15 15:24:52
Kategoria: General
Napisał: tommink

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami siódmej edycji konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” i oglądania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

„Gdzieś na szczycie góry spotkamy się”, Jacek Jurkun, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – II miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”

2019-04-09 11:59:59
Kategoria: General
Napisał: anowak
Uruchamiamy nowy kierunek studiów - Planowanie i organizacja przestrzeni
2019-04-03 09:32:47
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz became a partner of The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURISM 2019). FUTOURISM 2019 will be held between September 26-28, 2019 in Mersin, Turkey organized by Tourism Faculty of Mersin University.

FUTOURISM 2019 will provide a scientific assembly for all participants all over the world to explore and discuss the different topics and research areas that have impact on the future of hospitality and tourism businesses. Case studies discussing experiences of destinations and firms are especially encouraged to be presented in our conference. Target participants are academicians, master and doctoral students, and professionals in the tourism industry.

More details on FUTOURISM 2019 website: https://www.futourismcongress.com/default.asp?id=1

2019-04-02 15:49:05
Kategoria: General
Napisał: tommink

Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz became a partner of The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURISM 2019). FUTOURISM 2019 will be held between September 26-28, 2019 in Mersin, Turkey organized by Tourism Faculty of Mersin University.

FUTOURISM 2019 will provide a scientific assembly for all participants all over the world to explore and discuss the different topics and research areas that have impact on the future of hospitality and tourism businesses. Case studies discussing experiences of destinations and firms are especially encouraged to be presented in our conference. Target participants are academicians, master and doctoral students, and professionals in the tourism industry.

More details on FUTOURISM 2019 website.

2019-01-25 00:08:02
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uniwersytet Łódzki otrzyma ponad 20 mln zł
od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nasza Uczelnia złożyła do konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni”, który otrzymał najwyższą ocenę. Więcej informacji na stronie ministerialnej: https://www.ncbr.gov.pl

Ważna część projektu dotyczy trzech kierunków z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ: geografia, geoinformacja i gospodarka przestrzenna.

Celem projektu jest innowacyjne kształcenie przestrzenne i programy stażowe.

Studenci naszych kierunków, którzy rozpoczną studia I stopnia od roku akademickiego 2019/2020, będą mogli realizować staże zawodowe w renomowanych instytucjach i firmach, które zapewnią rozwijanie umiejętności praktycznych – studenci otrzymają wynagrodzenie z projektu.

Projekt umożliwi także podnoszenie kompetencji naszych wykładowców.

2018-11-13 09:17:21
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ organizuje zajęcia dla Studentów pod hasłem "Sportowe piątki".

Darmowe zajęcia sportowe dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz Studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:
na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 - 20:30
na hali sportowej w godz. 20:30 - 22:00
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację, należy odwiedzić stronę AZS Łódź - www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).

2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.