Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology
2018-10-31 09:51:12
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2018).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.

2018-10-31 09:38:24
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego udostępnia na platformie e-learningowej UŁ obowiązkowy kurs z przysposobienia bibliotecznego dla Studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie Studentów z regułami korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przećwiczenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem materiałów zarówno w tradycyjnych zbiorach drukowanych, jak i w szerokiej kolekcji elektronicznych naukowych baz danych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia.

2018-10-17 10:02:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

2018-10-09 13:52:57
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A. W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie http://www.nnw-studentow.pl)

Ubezpieczenie można zawrzeć:

  • w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową : www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),
  • w przypadku pracowników - albo poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia (w obydwu tych przypadkach ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).
Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).

2018-10-09 13:40:28
Kategoria: General
Napisał: ODZ

1 października 2018 r. startuje rekrutacja do jedenastej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.

W dziesięciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 224 stypendia dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 38 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz programowania skorzystało prawie 220 osób.

W roku akademickim 2018/2019 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 21 firm i instytucji z Łodzi i regionu. Stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują: BSH (3 stypendia), WHIRLPOOL (3 stypendia), ABB (2 stypendia), P&G (2 stypendia), PIXEL TECHNOLOGY (2 stypendia), ACCENTURE (1 stypendium), AMCOR (1 stypendium), CONTRAIN (1 stypendium), CORNING (1 stypendium), EMERSON (1 stypendium), GFT (1 stypendium), LIKI MOBILE SOLUTIONS (1 stypendium), NORDEA (1 stypendium), OBLIGO (1 stypendium), PELION (1 stypendium), ROSSMANN (1 stypendium) oraz SONOCO (1 stypendium). Łącznie to aż 24 stypendia!

Natomiast uczelnie zapewnią bezpłatne zakwaterowanie w swoim domu studenckim: UNIWERSYTET ŁÓDZKI (4 miejsca w akademiku) oraz POLITECHNIKA ŁÓDZKA (2 miejsca w akademiku).

Ponadto UNIWERSYTET MEDYCZNY sfinansuje kurs języka hiszpańskiego dla 10 osób, a SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK kurs języka japońskiego dla 15 osób. Rekrutacja do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców będzie trwała do 26 października 2018 r. (za wyjątkiem rekrutacji do programu stypendialnego firmy P&G, która zakończy się 22 października 2018 r.)

Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie www.mlodziwlodzi.pl korzystając z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW.

2018-10-03 12:53:31
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł. Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych. Zapraszamy do udziału w konkursie!

2018-09-25 09:43:18
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ został wdrożony system Eduroam. Pozwala on na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

Oznacza to, że nastąpiła zmiana w sposobie łączenia się z wydziałową siecią bezprzewodową z dostępem do Internetu. Aby połączyć się z siecią "eduroam" należy posłużyć się poświadczeniami Active Directory (AD).

Dla Pracowników UŁ będzie to imie.nazwisko@geo.uni.lodz.pl i swoje hasło. Studenci UŁ używają swojej domeny studenckiej, czyli imie.nazwisko@unilodz.eu. Dodatkowo zwiększyliśmy zasięg sieci poprzez montaż dodatkowych anten, również na zewnątrz (ogród skalny i dziedziniec Collegium Geographicum). Więcej informacji na stronie: http://www.geo.uni.lodz.pl/siec-wng-wifi

Osoby nieposiadające konta w AD zachęcamy do aktywacji konta studenckiego, powoduje to jednocześnie zmianę sposobu logowania do systemu USOS. Identyfikatorem stanie się wtedy login AD, a nie nr PESEL.

2018-09-20 10:20:52
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Zajmują się infrastrukturą kolejową w Polsce, badają wpływ roślin i związków występujących w przyrodzie na nasze zdrowie, analizują wady systemu wyborczego w Polsce, wykładają nawet za granicą - a to tylko część badań i działań! Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego to grono zdolnych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się na zdobycie kolejnego stopnia naukowego, ale przede wszystkim, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu kariery naukowej. Można jeszcze do nich dołączyć!

Studia doktoranckie, nazywane często studiami III stopnia, odbywają się obecnie na wszystkich 12 wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Na niektórych z nich prowadzone są więcej niż jedne studia doktoranckie. Na koniec 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim było 1051 doktorantek i doktorantów. Większość studiów doktoranckich na UŁ trwa 8 semestrów (4 lata).

Obecnie istnieje możliwość zapisania się jeszcze na 5 różnych studiów doktoranckich startujących z początkiem nowego roku akademickiego: niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej, InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych, stacjonarne studia doktoranckie chemii, stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno – biofizyczne. Więcej informacji uzyskać można na stronie poświęconej rejestracji na studia na UŁ.

2018-04-18 14:50:02
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Informujemy, że według zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zachęcenie studentów Państwa Wydziału do udziału w postępowaniu konkursowym nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego. Ponieważ warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, uprzejmie proszę o umieszczenie go (z możliwością pobrania) wraz z regulaminem Konkursu i informacją skierowaną do studentów na stronie internetowej Państwa Wydziału. O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018. Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na facebooku SJO.

2018-04-13 13:14:47
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowy pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii, przygotował nowy, zweryfikowany podział fizycznogeograficzny Polski. Z WNG UŁ w pracach nad opracowaniem udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej.

Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG:

2018-03-20 13:48:22
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.
Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.
Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.
Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Więcej informacji w programie konferencji (PDF).


2017-10-24 09:37:56
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń.
Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start


2016-11-14 10:34:10
Kategoria: General
Napisał: retwoj

Przypominam Państwu, że w ramach posiadanej przez nasz Wydział licencji na użytkowanie programu ARCGIS istnieje możliwość darmowego skorzystania z bogatej oferty szkoleń oferowanych przez firmę ESRII.
Obecnie, aby uzyskać dostęp do szkoleń należy zgłosić to do dr Wojciech Retkiewicza (wojciech.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl) podając w wiadomości kierunek i rok studiów oraz adres mailowy użyty przy tworzeniu Global Account podczas rejestracji programu ARCGIS.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo zaproszenie do szkoleń ważne przez rok.

Oczekuję na zgłoszenia,
dr Wojciech Retkiewicz

2013-04-09 11:36:11
Kategoria: General
Napisał: ODZ

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji, na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.