Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Konferencje organizowane przez Wydział

VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu
„Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”

Organizator
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Termin
10-12 czerwca 2015 r.
Miejsce
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26
Materiały

IV Krajowa Konferencja z Geografii Historycznej
„Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości.”

Organizatorzy
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ
Pracownia Geoinformacji KUL
Termin
11-12 czerwca 2015 r.
Miejsce
Łódź
Materiały