International Tourism Congress ITC2022

Miejsce konferencji: Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie International Tourism Congress ITC2022, które odbędzie się w Łodzi, w dniach od 17 do 19 listopada 2022 roku. Kongres organizowany jest wspólnie przez międzynarodowy projekt SPOT - Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz portugalską organizację badawczą CiTUR - Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo. Patronat nad kongresem objęło Polskie Towarzystwo Geograficzne. Partnerami wydarzenia są Baltic University Programme oraz Łódzka Organizacja Turystyczna.

Banner ITC2022

Tylko do 15 września można zgłosić swoje wystąpienie i zarejestrować się korzystając z obniżonego wpisowego. Osoby, które posiadają afiliację jednego z uniwersytetów należących do Baltic University Programme, mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów wpisowego.

International Tourism Congress ITC2022 jest głównym wydarzeniem prezentującym osiągnięcia projektu SPOT - Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations. W ramach kongresu odbędzie się specjalna sesja, w trakcie której zapoznać będzie się można z wynikami pracy naukowców i studentów w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwoju turystyki zrównoważonej w wybranych, europejskich destynacjach. Tę specjalną sesję dedykujemy pamięci tragicznie zmarłego prof. Konrada Czapiewskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jednego z liderów projektu SPOT. Udział w sesji jest nieodpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

Tytuł kongresu ITC2022 brzmi “Tourism – Going Back/Forward to Sustainability”. Turystyka zrównoważona to zagadnienie szeroko dyskutowane od początku lat 90. XX wieku. Korzenie tego pojęcia tkwią w koncepcji tzw. „zielonej turystyki”, która miała być odpowiedzią na negatywne skutki boomu turystyki masowej lat 60. XX wieku. Pojęcie turystyki zrównoważonej wywodzi się wprost z szerszej i starszej idei „zrównoważonego rozwoju”. Do dyskusji nad turystyką zrównoważoną wróciliśmy ostatnio w dobie kryzysów ziemskiej przyrody (zmiana klimatu, kryzys bio- i georóżnorodności oraz degradacja krajobrazu kulturowego). Zmiany te wywołane zostały gospodarczą działalnością człowieka usankcjonowaną kapitalistycznym nastawieniem na konsumpcję i zysk, jak również traktowaniem przyrody jako taniego, czy wręcz darmowego zasobu.

Aktualnie, dyskusja nad turystyką zrównoważoną odnosi się również do problemów społecznych. Mowa o niesprawiedliwości społecznej i przestrzennej wynikającej z nierówności społecznych i ekonomicznych, braku spójności terytorialnej oraz o różnego rodzaju problemach wynikających z przerostu funkcji turystycznej. Zrównoważony rozwój wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych są wskazywane jako najważniejsze siły kształtujące rozwój turystyki przyszłości. Dlatego w dyskusji podczas kongresu ITC2022 turystykę zrównoważoną będziemy traktować jako temat zarówno stary, jak i zupełnie nowy.

Informacje szczegółowe:

Animacja ITC2022

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Data i godziny konferencji: 17 listopada 2022 (czwartek) - 19 listopada 2022 (sobota) Cały dzień

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND
 • 30
 • 31
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12