„Badania osadów czwartorzędowych w rowie Kleszczowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

PAN uprzejmie zaprasza na posiedzenie otwarte, które odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 (czwartek)
w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, pl. Uniwersytecki 1, sala 336 – III piętro. Podczas, którego wygłoszony zostanie wykład: „Badania osadów czwartorzędowych w rowie Kleszczowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Autorami wykładu są profesor dr hab. Dariusz Krzyszkowskidr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ. 

Pan profesor dr hab. Dariusz Krzyszkowski to wybitny geograf i geolog czwartorzędu, który od początku istnienia kopalni pozyskał i zanalizował bogaty materiał badawczy, opublikowany w prawie 50-ciu artykułach o zasięgu międzynarodowym i monografii doktorskiej „Czwartorzęd rowu Kleszczowa – litostratygrafia i tektonika” (1992).

Pani dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ. jest geografem-geomorfologiem. Zajmuje się geologią czwartorzędu pogranicza wyżyn i nizin Polski, a prace badawcze na polu Szczerców kontynuuje od 2009 roku.