Archiwum wydarzeń

2021-06-07 12:27:50

Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

2020-12-14 12:13:02

Podsumowując zakończony poprzedni rok akademicki na Wydziale Nauk Geograficznych publikujemy wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską, wyniki plebiscytu na najlepszego wykładowcę oraz osoby wyróżnione medalem „Za Chlubne Studia”.

Szczegóły w załączniku

2021-03-24 14:04:54

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce i nowymi obostrzeniami obowiązującymi do dnia 9 kwietnia br., w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom WNG UŁ pracującym w budynkach informuję, że od 25 marca 2021 r. do pomieszczeń w budynkach WNG będą mieć wejście tylko osoby tam pracujące. Dokumenty będzie można zostawić w punkcie kancelaryjnym usytuowanym na portierni ul. Nartutowicza 88 w godz. 8.30 – 13.00

W budynkach będzie prowadzona tylko praca konieczna (w niezbędnym zakresie w formie dyżurów, z zachowaniem rotacyjności i reżimu sanitarnego).

Wszystkie wydarzenia tj. spotkania, konferencje, itp. mogą odbywać się tylko w formie zdalnej).

Do budynków mogą mieć dostęp jedynie firmy dostarczające niezbędne środki do utrzymania budynku, czy wykonujące konieczne usługi (inne osoby nie zostaną wpuszczone).

2021-02-25 13:45:44

Czas pandemii nie pozwala nam na spotkanie w rzeczywistości, dlatego Studentki i Studenci II roku Turystyki i Rekreacji specjalności “Organizacja Rekreacji” zapraszają do udziału w grze internetowej "Kocham Cię Geo”. W rywalizacji może wziąć udział każdy, kto jest ciekawy świata i lubi rozwiązywać różne łamigłówki, ponieważ pytania i zadania będą dotyczyły wiedzy ogólnej.

2021-02-23 14:39:23

Studenci II roku kierunku Turystyka i Rekreacja (specjalność Organizacja Hotelarstwa) zapraszają Państwa na szczególną animację wydziałową pod hasłem „Akcja terenizacja”. Animacja polega na zebraniu 5 osobowej grupy, z zastrzeżeniem, że chociaż jedna z nich jest studentem/pracownikiem naszego wydziału. Grupa wybiera lidera i pod jego przewodnictwem przeprowadza ćwiczenia terenowe na dowolnie przez siebie wybranym terenie zieleni.

Celem animacji jest doskonalenie oraz rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań naukowych.

2020-11-03 22:13:52

Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

2020-11-29 10:47:35

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., umożliwiającym prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów informuję, że Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego będą otwarte dla użytkowników od 30 listopada 2020 r.

Informacje o zasadach funkcjonowania wypożyczalni Biblioteki Geograficznej w reżimie sanitarnym znajdują się na stronie biblioteki .

2020-11-09 08:03:46

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., ustanawiającym od 7 do 29 listopada 2020 roku ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego będą świadczyły usługi dla użytkowników w ograniczonym zakresie.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera Komunikat Dyrektora BUŁ.

2020-11-03 14:03:07

Komisja Fulbrighta zaprasza na wirtualne spotkanie informacyjne nt. Programu Fulbright Schuman, który oferuje stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację własnych projektów związanych z obszarami działalności Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych.

2020-10-19 12:06:50

Z uwagi na podwyższone ryzyko zakażenia wirusem Covid-19 Biblioteka Geograficzna w tygodniu 19-23 października jest zamknięta.

2020-10-05 13:14:13

Od dnia 1 października do dnia 18 października 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego.

2020-09-02 19:09:50

W dniach 01-24.09.2020 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru letniego 2019/2020. Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do jej wypełnienia i do wyrażenia swoich opinii na temat odbytych zajęć.

2020-05-08 13:30:33

Uniwersytet Łódzki zaprasza przedsiębiorstwa i przyszłych doktorantów do współpracy w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie przewidziane są środki finansowe przeznaczone na finansowanie stypendium doktoranckiego oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Z zasadami udziału w programie zapoznać się można na stronie Centrum Nauki UŁ.

2020-03-09 12:51:14

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2021-22.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

2020-04-20 19:41:58

Komunikatem z dnia 20 kwietnia b.r. Rektor UŁ przedłużył okres pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r.

W najbliższych dniach zostaną podane do wiadomości informacje o kalendarzu akademickim i sposobie zaliczenia zajęć w letnim semestrze.

2020-05-15 11:59:46

W najbliższy poniedziałek, 18 maja, o godz. 18.00 w kościele św. Teresy przy ul. Kopcińskiego, odbędzie się msza święta za dr. Roberta Wilusia. Msza została zamówiona od koleżanek i kolegów z pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału.

2020-05-08 13:43:30

W dniach 13-18.05 br. odbędzie się elektroniczna rejestracja na fakultety na rok 2020/2021 dla kierunków: Geografia, Geomonitoring, Geoinformacja, Gospodarka przestrzenna oraz Planowanie i organizacja przestrzeni.

W dniach 15-20.05 br. odbędzie się rejestracja dla kierunku Turystyka i rekreacja.

Wszystkie osoby biorące udział w rejestracjach zostaną poinformowane mailowo.

2020-04-03 13:01:53

Choć aktualna sytuacja gospodarcza w kraju jest trudna, wszyscy działamy na zwolnionych obrotach i dotyka to również przedsiębiorców, to jak się okazuje, łódzcy pracodawcy mobilizują siły i optymistycznie patrzą w przyszłość, otwierając swoje drzwi dla młodych łódzkich studentów i absolwentów. Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, że rozpoczyna się właśnie rekrutacja do X już edycji projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, odpowiadając na potrzeby zarówno biznesu, jak i młodych ludzi, poszukujących doświadczenia zawodowego i stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

2020-03-10 17:38:38

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o zdrowie uczestników XX Festiwalu Nauki imprezy planowane na kwiecień nie odbędą się. Nowy, zapewne jesienny termin festiwalu, włącznie ze zaktualizowanym planem imprez, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

2020-03-12 10:32:35

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego przypominamy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest nieczynna dla czytelników do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W tym okresie opłaty odszkodowawcze za przetrzymane książki nie będą naliczane, a terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużone.

2020-03-16 12:55:55

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Akademika,

Okresu zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa nie można traktować jak wakacji. To sytuacja szczególna, wymagająca od nas wszystkich dużej dyscypliny i odpowiedzialności. Narażając się na zarażenie zagrażamy nie tylko sobie, ale i całemu otoczeniu.

2020-03-16 12:58:11

Dear Ladies and Gentlemen, Dormitory Residents,

The period of suspension of classes due to the coronavirus epidemic cannot be considered a vacation. This is a special and serious situation that requires all of us to be disciplined and behave responsibly. Exposing yourself to infection you threaten not only yourself but everyone around you.

2020-03-11 09:58:41

Decyzją JM Rektora UŁ zostały odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy i konsultacje do dnia 14 kwietnia 2020 r.. O dalszych decyzjach Rektor będzie informował na stronie www.uni.lodz.pl, Facebooku, Instagramie i Twitterze.

Dear Students, all classes, consultations, exams and other activities at the University are cancelled till 14 April (Tuesday). Further notices will be published at the website of the University www.uni.lodz.pl, Facebook, Instagram and Twitter profiles.

2020-03-11 08:34:29

Zawiadamiamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o zdrowie uczestników zostają odwołane warsztaty i wykłady w ramach akcji Ogarnij Gegrę z UŁ.

2020-03-20 10:28:15

W związku z pismem Prorektora ds. studenckich i Prorektora ds. kształcenia w sprawie zapisów na zajęcia na rok 2020/2021 wszelkie rejestracje na fakultety i przedmioty specjalnościowe zostają wstrzymane. O nowym terminie rejestracji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

2020-03-09 12:35:49

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konkursie „Mam Pomysł na Startup”

Konkurs skierowany jest do twórców innowacyjnych projektów zarówno naukowych, technologicznych jak i kreatywnych/artystycznych we wczesnej fazie rozwoju.

2020-02-14 16:49:21

Pragniemy poinformować, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu jest od 2019 r. ponownie monografią naukową, wydawaną raz w roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Za publikację w niej artykułu autorzy mogą uzyskać 20 pkt. Jest ona adresowana do grona naukowców i badaczy zajmujących się problematyką turystyki.

2020-01-20 09:48:52

Szanowni studenci! Ruszyła rekrutacja na studia ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021. Spotkanie informacyjne z koordynatorem wydziałowym i pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą odbędzie się we wtorek 21 stycznia o 14.00 w sali 307 (Narutowicza 88). Zapraszamy też na stronę BWZ https://bwz.uni.lodz.pl, zakładka Rekrutacja 2020/21.

2020-01-17 16:18:26

Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu „Włóczykije” zaprasza na pierwsze w tym roku Spotkanie przy Kubku Herbaty. O wyprawie na południowe wybrzeże Morza Śródziemnego opowie dr Beata Krakowiak. Zapraszamy już w najbliższą środę (22.01) o godz. 18.00 do Sali Lustrzanej budynku Collegium Geographicum.

2020-01-14 11:04:27

W dniach 27.01-09.02.2020r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 19/20. Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do licznego wypełniania ankiety, komentowania i zachęcania innych do podzielenia się swoją opinią.

2020-01-29 12:36:10

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego przyjętą uchwałą Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”.

2020-01-23 11:16:38

Podczas zimowej sesji egzaminacyjnej Jak co roku, w zimowej sesji egzaminacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem "Studencie zrelaksuj się!". Zachęcamy do skorzystania z oferty. Program w załączniku.

2020-01-20 09:40:47

Badania społeczne w naukach geograficznych, dla wszystkich pierwszych roczników licencjatu: 28.01.2020, godz. 14.30, Aula im. Profesora Stanisława Liszewskiego (Nowa Aula).

2019-12-13 13:09:40

Wszyscy studenci I roku studiów I stopnia kierunków: geografia, geoinformacja, geomonitoring i gospodarka przestrzenna, są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego w terminie 04.11.2019 - 07.01.2020 r.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta