Erasmus+

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+.

Informacje dla wyjeżdżających studentów WNG UŁ:

Dokumenty i informacje wymagane od wyjeżdżających studentów WNG UŁ:

  • Życiorys w dwóch językach, list motywacyjny w dwóch językach, opis staży zagranicznych i innych doświadczeń
  • Wskazanie maksymalnie dwóch uczelni, do których student chciałby wyjechać w ramach programu Erasmus+ Studia
  • Informacja o znanych językach
  • Średnia ocen (tę informację dostarcza Dziekanat WNG UŁ)
  • Opinia promotora wystawiona za pośrednictwem systemu USOS – dotyczy tylko tych osób, które w czasie trwania rekrutacji uczestniczą w seminariach licencjackich lub magisterskich

Kontakt:

Rekrutacja na wyjazdy studentów UŁ w roku akademickim 2021/2022:

  • Spotkania informacyjne organizowane przez BWZ UŁ na MS Teams:
  • Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 wyłącznie w systemie USOS w okresie od 15 lutego 2021 o godzinie 12.00, do 10 marca 2021 do godziny 12.00
  • Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim: w terminie od 15 do 19 marca 2021. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu rozmów zostanie podjęta zaraz po zakończeniu rekrutacji w systemie USOS.
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta