Aktualności

2021-08-05 15:54:48

Tryb pracy uczelni w roku akademickim 2021/2022

W nadchodzącym roku akademickim zasadniczą formą kształcenia na UŁ będzie forma stacjonarna. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a jedynie w szczególnych przypadkach - kształcenie zdalne.

Komunikat Rektora UŁ z dnia 30.07.2021

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta