Aktualności

2021-05-21 11:05:47

Nasza Turystyka i Rekreacja najlepsza w Polsce!

W rankingu Wiadomości Turystycznych 2021 Uniwersytet Łódzki został uznany za najlepszą polską uczelnię, kształcącą na kierunku turystycznym o profilu ogólnoakademickim. Wyróżniony kierunek studiów, Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych.

– Konkurs na najlepszy kierunek turystyczny, organizowany przez Wiadomości Turystyczne, jest konkursem uznawanym nie tylko przez przyszłych studentów, ale przede wszystkim przez branżę turystyczną, a więc potencjalnych pracodawców. Zdobycie przez Turystykę i Rekreację pierwszego miejsca wśród kierunków o profilu ogólnoakademickim jest dla Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego podwójnie ważne. Zwycięstwo w konkursie zwiększa zainteresowanie kierunkiem, jak również daje poczucie bezpieczeństwa, gdy myślimy o losach absolwentów, poszukujących zatrudnienia zgodnie ze swoim wykształceniem. Godnym podkreślenia jest fakt, że pierwszeństwo w rankingu Wiadomości Turystycznych jest rezultatem m.in. wybijającego się potencjału naukowego Wydziału na tle innych uczelni, kształcących na kierunkach turystycznych. Sukces jest więc w dużej części pochodną jakości i znaczenia badań, realizowanych przez zespół Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, który na co dzień prowadzi zajęcia na zwycięskim kierunku – mówi dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ i Dyrektor Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.

Więcej o rankingu można przeczytać na stronie: http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/40/freeEditons/397/editon/mobile/.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta