Aktualności

2021-05-20 13:32:08

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2021

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ pok. 109 w terminie do dnia 14 lipca 2021 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2020 roku:

• prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;

• rozprawy doktorskie;

• prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2021 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace.

Załączniki:
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta