Archiwum wydarzeń

2021-02-23 14:39:23

Akcja terenizacja

Studenci II roku kierunku Turystyka i Rekreacja (specjalność Organizacja Hotelarstwa) zapraszają Państwa na szczególną animację wydziałową pod hasłem „Akcja terenizacja”. Animacja polega na zebraniu 5 osobowej grupy, z zastrzeżeniem, że chociaż jedna z nich jest studentem/pracownikiem naszego wydziału. Grupa wybiera lidera i pod jego przewodnictwem przeprowadza ćwiczenia terenowe na dowolnie przez siebie wybranym terenie zieleni.

Celem animacji jest doskonalenie oraz rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań naukowych.

Zgłoszenia do animacji przyjmujemy od 22.02 do 24.02.2020r. Do 27.02 należy wysłać podsumowanie swoich ćwiczeń.

Link do formularza zgłoszeń: http://bit.do/forms-akcja-terenizacja-formularz

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych - dr. hab. Bogdana Włodarczyka prof. UŁ

Liczymy na zaangażowanie z Państwa strony.  

mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka asystent w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta