Olimpiada Wiedzy o Turystyce

2021-02-03 17:57:01

Podsumowanie warsztatów dla uczniów – uczestników etapu okręgowego i centralnego dotyczące tematu przewodniego „turystyka i zdrowie” VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Warsztaty dla uczniów – uczestników etapu okręgowego i centralnego dotyczące tematu przewodniego „Turystyka i zdrowie” VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce zostały zakończone. Wzięło w nich czynny udział 98% uczniów zgłoszonych do zawodów. Największą aktywnością wykazali się następujący uczniowie:

  1. Polewski Dominik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu oraz Stawiszyńska Sara z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gen. dr Romana Abrahama we Wrześni.
  2. Pierończyk Wiktoria z Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej oraz Tarka Patrycja z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica Technikum Ekonomiczno-Administracyjne w Poznaniu.
  3. Domański Krzysztof z XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz Melanowicz Lena z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli warsztaty (udział w ponad 60% zajęć) wyślemy droga pocztową certyfikaty, a dla wyróżnionych osób dodatkowo drobne upominki.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta