Aktualności

2020-10-29 14:46:26

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

Głównym celem konferencji jest prezentacja i wymiana dotychczasowych doświadczeń uczelni, związanych z kształceniem w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej na kierunku Geografia zgodnych z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji, a w szczególności wypracowanie działań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia studentów na tym kierunku studiów. Pozwoli to zidentyfikować dotychczasowe problemy, jak również pojawia jące się szanse rozwojowe i wyzwania stojące przed edukacją w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Przedmiotem obrad będzie określenie miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w podnoszeniu jakości kształcenia geografów, a także dyskusja nad przyszłością geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii.

Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na konferencję trwa do 6 listopada 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta