Aktualności

2020-09-29 14:12:42

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 – informacje dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych z 28.09.2020 r., zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, rozpoczynające się 19.10.2020 r., odbywają się w trybie mieszanym: zdalnym (w zdecydowanej większości) oraz stacjonarnym.

Na zajęcia w trybie stacjonarnym pracownik otrzymuje indywidualną zgodę Dziekana WNG. Może ona dotyczyć wybranych zajęć: seminaryjnych, ćwiczeń, zajęć komputerowych, laboratoryjnych, terenowych.

Wszystkie zajęcia w salach powinny odbywać się zgodnie z zarządzeniami i zaleceniami Rektora UŁ oraz ogólnie przyjętymi zasadami epidemicznymi.

Pełny tekst zarządzenia nr 5 Dziekana WNG UŁ jest dostępny na stronie Zarządzenia Dziekana.

Plan zajęć na semestr zimowy 2020/2021 oraz wykaz przedmiotów realizowanych stacjonarnie będzie wkrótce dostępny na stronie WNG.

Podczas przemieszczania się w budynkach Wydziału Nauk Geograficznych studenci mają obowiązek używania maseczek oraz powinni dbać o zachowanie dystansu. Osoby mające objawy sugerujące infekcję (gorączka, katar, kaszel) nie mogą przebywać w budynkach WNG.

W kontaktach studentów z dziekanatem preferowany jest elektroniczny obieg dokumentów. Spotkania bezpośrednie są możliwe po wcześniejszym umówieniu się mailowo z osobą odpowiedzialną za dany kierunek studiów:

geografia, geomonitoring, studia I stopnia, geoinformacja studia I i II stopnia
mgr Beata Matuszewska beata.matuszewska@geo.uni.lodz.pl  
gospodarka przestrzenna, studia I stopnia (licencjat i inżynier)
mgr Magdalena Siemieńczuk, magdalena.siemienczuk@geo.uni.lodz.pl  
turystyka i rekreacja, studia I stopnia
mgr Kamila Barwińska, kamila.barwinska@geo.uni.lodz.pl 
geografia, planowanie i organizacja przestrzeni, turystyka I rekreacja, studia II stopnia
mgr Kinga Napióra, kinga.napiora@geo.uni.lodz.pl 

Studenci, którzy chcą spotkać się z prodziekanem ds. studenckich na dyżurze dziekańskim, również mają obowiązek wcześniejszego umówienie się mailowo:

geografia, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, planowanie i organizacja przestrzeni
dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
geoinformacja, turystyka i rekreacja
dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ marek.barwinski@geo.uni.lodz.pl
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta