Aktualności

2020-10-08 13:29:09

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów na Wydział Nauk Geograficznych

Osoby przyjęte na I rok studiów prosimy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22 zł

należy przesłać na adres mailowy właściwego dziekanatu  w przeciągu tygodnia od daty przyjęcia na studia. Nie dotyczy osób, które posiadają już legitymację studencką.

Konto bankowe do wpłaty:

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
BANK PKO S.A. II O/ŁÓDŹ 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031
tytułem: imię i nazwisko, legitymacja studencka, kierunek (należy podać właściwy)

Studenci, którzy mieli już lub mają legitymację – nie wnoszą opłaty!


Oświadczenie o kierunku podstawowym/dodatkowym (w załączniku)

należy przesłać na adres mailowy właściwego dziekanatu  w przeciągu tygodnia od daty przyjęcia na studia.

Jeśli dany kierunek jest:

jedynym i podstawowym kierunkiem,
należy wpisać nazwę kierunku, skreślić „kierunkiem dodatkowym”, uzupełnić datę, podpis i nic więcej nie wypełniać;
podstawowym kierunkiem, ale nie jedynym,
należy wpisać nazwę kierunku, skreślić „kierunkiem dodatkowym”, wpisać dane drugiego kierunku, na którym jeszcze studiujesz, uzupełnić datę i podpis;
dodatkowym,
należy wpisać nazwę kierunku, skreślić „kierunkiem podstawowym”, wpisać dane dotyczące kierunku podstawowego – wydział, kierunek, rok oraz datę i podpis.
Adresy kontaktowe Dziekanatu WNG
kinga.napiora@geo.uni.lodz.pl
geografia, turystyka i rekreacja, planowanie i organizacja przestrzeni – studia II stopnia (magisterskie)
beata.matuszewska@geo.uni.lodz.pl
geografia , geoinformacja, geomonitoring studia I stopnia licencjat), geoinformacja studia II stopnia.
magdalena.siemienczuk@geo.uni.lodz.pl
gospodarka przestrzenna – studia I stopnia (licencjat i inżynier)
kamila.barwinska@geo.uni.lodz.pl
Turystyka i rekreacja – studia I stopnia (licencjat).
Załączniki:
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta