Archiwum wydarzeń

2020-06-19 18:18:52

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w serwisie informacyjnym województwa łódzkiego.

Wnioski należy składać na portierni ul. Narutowicza 88 do 15 lipca 2020 r.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta