Aktualności

2020-04-21 07:01:13

Zmarł dr Robert Wiluś

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega – Robert Wiluś.

Był człowiekiem wielkiego serca, naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Był także wielkim przyjacielem młodzieży, a jego pasja związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i organizowaniem rajdów studenckich na długo pozostanie w pamięci licznych roczników absolwentów, dla których był nie tylko nauczycielem, ale też mentorem i wychowawcą.

W uznaniu zasług w trakcie długoletniej, dydaktycznej, naukowej i popularyzatorskiej, pełnej oddania pracy na rzecz Geografii odznaczony został m.in. Złotą Odznaką UŁ, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w ostatnich dniach również Złotą Odznaką PTG.

Robert Wiluś urodził się 13 kwietnia 1962 roku w Wieluniu. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z geografią społeczno-ekonomiczną i geografią turyzmu. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1986 roku, Sekretarzem Oddziału Łódzkiego PTG (1993-1996, 2005-2017) i członkiem oddziałowej Komisji Rewizyjnej (2017-2020), oraz Sekretarzem Komisji Geografii Turyzmu PTG (1996-2016). Geografowie zapamiętają go jednak przede wszystkim jako troskliwego organizatora Seminariów Terenowych „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, przy okazji których regularnie odbywały się spotkania Komisji Geografii Turyzmu PTG. Wyróżniony został Medalem Pamiątkowym 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018), oraz Złotą Odznaką PTG (2020). Zmarł po ciężkiej chorobie 21 kwietnia 2020 r.

Cześć jego pamięci!

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta