Aktualności

2020-04-16 13:56:05

Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla dra Roberta Wilusia

W dniu 14 kwietnia 2020 r Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, za całokształt pracy na rzecz polskiej geografii, nadał dr. Robertowi Wilusiowi z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ Złotą Odznakę PTG o numerze 934.

Odznakę wręczył doktorowi w dni dzisiejszym Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Przewodniczący Komisji Geografii Turyzmu PTG, prof. Bogdan Włodarczyk w towarzystwie z-cy Dyrektora Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ, prof. Sławoja Tanasia.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta