Aktualności

2020-03-23 12:52:43

Biblioteka UŁ dla przygotowujących prace naukowe i/lub uczestniczących w procesie kształcenia

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego przypominamy, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest nieczynna dla czytelników.

W zaistniałej sytuacji Biblioteka UŁ proponuje członkom społeczności akademickiej UŁ przygotowującym prace naukowe i/lub uczestniczącym w procesie kształcenia korzystanie z następujących bezpłatnych usług:

  • Zamawianie kopii cyfrowych z książek i czasopism – możliwość zdalnego zamawiania cyfrowych kopii artykułów czasopism oraz fragmentów książek, skatalogowanych w systemie bibliotecznym (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00): Instrukcja zamawiania kopii z czasopism i książek.
  • Subskrybowane zasoby elektroniczne – możliwość zdalnego korzystania z ponad 13 000 czasopism i prawie 90 000 książek z różnych dziedzin wiedzy: www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby
  • Sporządzanie bibliografii do prac naukowych – możliwość zdalnego zamawiania zestawień tematycznych ze specjalistycznych baz danych, katalogów i źródeł bibliograficznych (realizacja zamówień online w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00): Instrukcja sporządzania bibliografii do prac naukowych.
  • Biblioteka cyfrowa UŁ – zdalny dostęp do ponad 80 000 cennych obiektów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych): bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra.
  • Repozytorium UŁ – zdalny dostęp do ponad 27 000 publikacji Open Access oraz czasopism i książek Wydawnictwa UŁ: repozytorium.uni.lodz.pl.

Chcąc ułatwić dostęp od e-usług uruchomiliśmy również możliwość założenia konta bibliotecznego online. Osoby, które nie posiadają jeszcze dostępu do zbiorów, a chciałyby korzystać z ww. usług, proszone są o kontakt: bul.wm@lib.uni.lodz.pl (należy komunikować się wyłączne za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej założonej w domenie UŁ). W odpowiedzi zostaną przesłane niezbędne informacje i instrukcje na temat korzystania ze zbiorów.

Jednocześnie informuję, że w okresie zamknięcia Biblioteki UŁ opłaty odszkodowawcze za przetrzymane publikacje nie będą naliczane, a terminy zwrotów książek będą automatycznie przedłużane.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do korzystania z usługi Wirtualny asystent BUŁ oraz do kontaktu:

  • Informacja, aktywacja kont: bul.wm@lib.uni.lodz.pl (w dniach: pon.– pt. w godz. 10:00–17:00)
  • Sporządzanie bibliografii: bulinf@lib.uni.lodz.pl (w dniach: pon. – pt. w godz. 10:00 – 17:00)
  • PBN, Bibliometria: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl (w dniach: pon.– pt. w godz. 8:00–14:00)
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta