Aktualności

2020-03-12 17:10:15

Strona UŁ z informacjami o sytuacji epidemiologicznej

W związku z szybko rosnącą ilością informacji związanych z obecnym funkcjonowaniem UŁ, opracowaliśmy osobną stronę, na której znaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualne komunikaty i rekomendacje. Prosimy o zapoznanie się z tymi treściami: covid19.uni.lodz.pl.

Jednocześnie przypominamy, że czas kwarantanny to nie wakacje - nadchodzące tygodnie nie będą łatwe, ale liczymy, że wszyscy podejdą do tej sytuacji odpowiedzialnie i wykażą się empatią względem swoich najbliższych.

Due to the rapidly growing amount of information related to the current functioning of the UL, we have developed a separate page where you can find answers to frequently asked questions, current announcements and recommendations. Click here: covid19.uni.lodz.pl.

At the same time, we would like to remind you that quarantine is everything but holidays - the coming weeks will not be easy, but we hope that everyone will approach the situation responsibly and show empathy towards their closest ones.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta