Aktualności

2020-01-16 18:28:14

Nagroda WFOŚiGW w Łodzi dla absolwenta Geoinformacji

Z dumą informujemy, że mgr Artur Worm, absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Geoinformacja, został laureatem VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Jak czytamy na stronie http://www.zainwestujwekologie.pl/ „celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.”

Mgr Artur Worm przygotował pracę magisterską pod tytułem „Charakterystyka roślinności miejskiej z wykorzystaniem danych obrazowych oraz skaningu laserowego na przykładzie centrum Łodzi”.

Promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta