Archiwum wydarzeń

2019-12-13 13:06:30

Przysposobienie biblioteczne 2019-2020

Informacje na temat przysposobienia bibliotecznego w roku akad. 2019/2020 w Uniwersytecie Łódzkim, dla studentów I roku studiów I stopnia.

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.

Kurs jest obowiązkowy dla kierunku gospodarka przestrzenna.

Termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa 15 stycznia 2020 r.

Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia - tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2019. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu: NG 83.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Piotrem Bajsarowiczem (piotr.bajsarowicz@lib.uni.lodz.pl).

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta