Aktualności

2022-07-11 16:10:54

Dyscyplina Geografia na Uniwersytecie Łódzkim
uwzględniona w prestiżowym

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS),

publikowanym rokrocznie przez chińską agencję ShanghaiRanking Consultancy.

Jest to cenione w świecie akademickim zestawienie, które pozwala wskazać na najsilniejsze pozycje oferty naukowej tysięcy uczelni z całego globu.

2022-03-03 13:17:51

Wydział Nauk Geograficznych UŁ i Polskie Towarzystwo Geograficzne zapraszają na Kongres Edukacji Geograficznej
pt.

Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość

w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii.

Kongres odbędzie się w dniach 14–16 października 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej o Kongresie, komunikaty kongresowe i aktualizowane na bieżąco informacje dostępne na podstronie.

2022-07-29 12:39:13

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego będą przyznawane za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone rozprawy i prace obronione w 2021 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

2022-07-20 13:42:47

Dear colleagues and friends at the University of Lodz,

I hope this e-mail finds you all well. With very warm regards from Justus Liebig University in Giessen, Germany, I contact you today to announce the call for JLU’s Virtual International Programme (VIP) for winter semester 2022/23. As a permanent offer of JLU’s cooperation activities, VIP addresses international students interested in a virtual exchange experience at JLU. (Please be assured that this programme persists an additional offer and is not meant to replace physical exchange at our university.) Over the past four semesters we counted with the successful participation of UL-students and we’d appreciate if you could share the information with your students and thus support this possibility. The call is published in Polish language at the UL-webpage here:https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/aktualnosci/szczegoly/jlu-virtual-international-programme-vip-winter-semester-2022-23

2022-07-14 14:40:00

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnej edycji Virtual International Programme (VIP) w Uniwersytecie Justus-Liebig w Giessen w Niemczech oferowana w semestrze zimowym 2022/2023.

VIP (Virtual International Programme) to oferta JLU Giessen kierowana do studentów uczelni partnerskich, w tym UŁ, zainteresowanych wymianą doświadczeń online.

Udział w Virtual International Programme na JLU jest bezpłatny dla studentów uczelni partnerskich.

Studenci mają możliwość wyboru jednego lub kilku seminariów oraz wykładów z różnorodnego katalogu kursów oferowanych online:https://www.jlu-digitalcampus.de/vip

Oferta obejmuje ponad 40 przedmiotów z 10 wydziałów JLU na poziomie licencjackim i magisterskim, prowadzonych w różnych językach.

Po ukończeniu wirtualnego semestru wymiany studenci otrzymają Transcript of Records z JLU. Aby mieć uznane punkty ECTS za wybrany przedmiot lub przedmioty, należy wcześniej skontaktować się z koordynatorem Erasmus+ / ECTS na kierunku, który ustali przystawalność efektów uczenia się wybranego przedmiotu.

2022-07-11 14:36:03

w ramach projektu badawczego NCN OPUS nr UMO-2020/37/B/ST10/01219 pt. "Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bilansie gazów cieplarnianych - wieloletnie badania metodą kowariancji wirów w Biebrzańskim Parku Narodowym"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

2022-07-08 15:27:21

W dniach od 18 lipca do 31 sierpnia br. Biblioteka Geograficzna jest zamknięta. Książki do oddania prosimy wrzucić do skrzynki zwrotów umieszczonej przed wejściem. W innych sprawach bibliotecznych prosimy o kontakt mailowy na adres biblgeo@geo.uni.lodz.pl.

Życzymy udanych, słonecznych wakacji.

2022-07-01 12:28:27

W rzeczywistości temperatura powietrza w dzień w mieście nie jest znacząco wyższa niż za miastem. Dlaczego zatem człowiekowi jest gorąco, jeśli jest na rozgrzanym placu? Ponieważ odczuwa on nie tylko temperaturę powietrza jako taką, ale także promieniowanie cieplne, które emitują nagrzany od Słońca plac czy nagrzane ściany budynków – prof. Krzysztof Fortuniak, klimatolog z Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśnia, czym jest miejska wyspa ciepła i co w ogóle wyróżnia klimat miasta.

Więcej ważnych informacji i cały artykuł znajduje się poniżej

2022-06-29 10:29:19

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Nauk Geograficznych, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich serdecznie zapraszam na podsumowanie badań pn. "Jakość wód cieku spod Borchówki w ocenie chemicznej i hydrobiologicznej. Kąpać się czy nie kąpać?" w dniu 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 do siedziby Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi.

Wyniki badań będą prezentowane przez studentów II roku kierunku Geomonitoring.

2022-06-29 10:00:44

Pan Karol Woliński, student pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych, reprezentując Uniwersytet Łódzki na Akademickich Mistrzostwach Polski w zapasach zdobył złoty medal w olimpijskiej kategorii wagowej 57 kg. Serdeczne gratulacje od społeczności WNG.

2022-06-27 14:43:59

Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką.

W czasie tegorocznej edycji seminarium, poza sesjami referatowymi, planujemy posiedzenie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wieczorne spotkanie towarzyskie i integracyjne, a także wycieczkę po Łodzi oraz udział w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła – największej tego typu imprezie w Polsce.

2022-06-13 14:21:29

W dniach 14.06-30.09.2022 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dla wszystkich studentów dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru letniego 2021/2022. Gorąco zachęcamy do jej wypełnienia i pozostawienia komentarzy.

2022-06-03 10:39:20

Międzynarodowy kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”, który odbędzie się w Łodzi w dniach 7-8 czerwca 2022 r., będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych. Aby przejść do polityki i zaplanowania sposobów melioracji klimatu miasta, warto poznać najpierw wyniki badań naukowych. Naukowcy z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego mają bardzo duże osiągnięcia w zakresie poznania klimatu miasta, w tym oczywiście Łodzi. Ich wieloletnie badania zaowocowały bogatym piśmiennictwem i stanowią znaczący wkład w rozwój tej tematyki w Polsce oraz w skali międzynarodowej.

2022-06-01 12:28:10

3 czerwca na terenie AZS na Lumumbowie odbędzie się rodzinny piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy wszystkich członków społeczności UŁ wraz z dziećmi, a także rodziny z Ukrainy, mieszkające na uniwersyteckim osiedlu akademickim.

2022-05-11 15:49:09

Studenci I roku studiów magisterskich z turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, realizują zajęcia pozwalające nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Jednym z nich jest przedmiot „projekt badawczy”, realizowany w semestrze letnim, który stał się okazją do przeprowadzenia wywiadu z Marcelem Szytenchelmem, znanym w Łodzi artystą, pomysłodawcą oraz twórcą Galerii Wielkich Łodzian.

2022-05-09 13:36:55

Zapraszamy na następną prelekcję w ramach cyklu GEOCZWARTKI, czyli spotkań popularnonaukowych, organizowanych przez Oddział Łódzki PTG. Najbliższy wykład odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 18. Gościć będziemy dr Justynę Mokras-Grabowską, która wygłosi referat pt. „Turystyka etnograficzna w Polsce”. Prelekcja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams:

2022-04-25 12:14:35

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów Dnia Geografa, które odbyły się na naszym Wydziale 22 kwietnia b.r.

Dodatkowe zdjęcia są dostępne pod linkiem Dzień Geografa

W tym ważnym dla całej społeczność WNG dniu odbyły się m.in.:

 • Wykład "Globalne zmiany klimatyczne: przyczyny i skutki" - poprowadzony przez prof. J. Wibig
 • Wykład "Współczesne konflikty zbrojne na świecie" - poprowadzony przez prof. M. Sobczyńskiego
 • ogłoszenie wyników jubileuszowej X edycji konkursu fotograficznego pt. "Geografia - proces, forma, obiekt"
 • kuratorskie zwiedzanie wystawy pt. „Plany i widoki miast w Civitates Orbis Terrarum – 450 lat pierwszego wydania atlasu (1572-2022)”
 • konkurs wiedzy geograficznej dla reprezentantów poszczególnych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ „Awantura o Gegrę”
 • oraz spotkanie grillowe w ogrodzie skalnym WNG UŁ

2022-04-05 17:13:13

W dniach 08.04. g. 20:00- 11.04 g. 20:00 odbędzie się II tura rejestracji na fakultety dla studentów gospodarki przestrzennej I stopnia:

 • dla lic. II r. na zimę,
 • dla lic. II r. i inż. II r. na lato.

Studenci inż. III r. nie biorą udziału w II turze, wszystkie osoby zostaną zapisane na uruchomione (8) przedmioty.

2022-04-05 13:13:01

W dniach 05.04. g. 20:00- 07.04 g. 22:00 odbędzie się II tura rejestracji na fakultety dla kierunku turystyka i rekreacja na rok II i III w 2022/2023.

W II-ej turze rejestracji powinny wziąć udział osoby, które nie zarejestrowały się podczas I tury, oraz te, których przedmioty nie zostały uruchomione. Podczas tej tury możliwe jest także przepisywanie się między dostępnymi przedmiotami, przy czym proszę zwrócić uwagę czy nie mają Państwo zapisów na mniej lub więcej przedmiotów niż to jest wymagane (III-ej tury już nie będzie!). Limit miejsc zostaje zwiększony.

2022-03-23 15:24:05

W dniach 28.03 br. g. 19:00 - 31.03 br. g. 00:00 odbędzie się elektroniczna rejestracja na fakultety na kierunkach Geomonitoring I°, Gospodarka przestrzenna I° oraz Planowanie i organizacja przestrzeni II° na rok ak. 2022/2023.

Wyboru należy dokonać po zalogowaniu na stronie usosweb.uni.lodz.pl  według wzoru zamieszczonego na stronie wydziałowej w zakładce Przedmioty fakultatywne.

2022-03-21 13:35:52

W dniach 23.03.2022, g. 18:00 - 27.03.2022 g. 00:00 odbędzie się elektroniczna rejestracja na fakultety na kierunku geoinformacja na rok akademicki 2022/2023.

Wyboru należy dokonać po zalogowaniu na stronie usosweb.uni.lodz.pl  według wzoru zamieszczonego na stronie wydziałowej w zakładce Przedmioty fakultatywne.

2022-03-16 13:54:44

Kierunek Turystyka Zrównoważona będzie kształcić w zakresie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r.

2022-02-24 13:41:52

Drodzy Studenci, Doktoranci i Uczniowie, Bracia Ukraińcy, Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Łódzkiego z głębokim zaniepokojeniem obserwuje sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z Was, naszych studentów, doktorantów, słuchaczy, obywateli Ukrainy, może te wydarzenia głęboko przeżywać. W swojej ojczyźnie macie rodziny, przyjaciół, bliskie osoby, o które się martwicie.

2022-02-24 13:40:50

Шановні студенти та учні, брати українці, Ректорат Лодзького Університету з глибокою стурбованістю спостерігає за ситуацією на українсько-російському кордоні. Ми усвідомлюємо, що багато з вас - громадян України, можуть глибоко переживати ці події. У вашій рідній країні ви маєте сім’ю, друзів та рідних, про яких ви хвилюєтеся.

2022-02-04 15:37:17

Przewodniczący Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna uprzejmie zawiadamia, że 22 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w auli im. prof. St. Liszewskiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 31 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Cepil

na temat:

Morfogeneza i przemiany rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji

2022-01-18 15:58:10

W dniach 24.01–06.02 na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie elektroniczna ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 21/22.

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii i pozostawienia komentarza.

2022-01-10 11:24:02

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach akcji "Ogarnij Gegrę z UŁ" już w najbliższą środę 12.01.br. o godzinie 17.00. Tym razem tematem wykładów będą wybrane elementy rzeźby powierzchni Ziemi oraz wybrzeża morskie świata, które przedstawią Państwu Pani prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska i Pan prof. Piotr Czubla.

2021-12-14 11:22:13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2021 r. wieku 89 lat zmarł

dr hab. Zygmunt Maksymiuk, prof. UŁ

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
długoletni pracownik Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
Kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNG UŁ,
znakomity Uczony,
specjalista w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej,
Nauczyciel i Wychowawca

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 11.50 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach (Dom Przedpogrzebowy – wejście od ul. Smutnej)

Dziekan
Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

2021-10-03 15:26:16

Po półtorarocznej przerwie zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych. Wydarzenia zaplanowane pierwotnie na marzec 2020 roku nie zostały anulowane – odbędą się w późniejszym terminie. Na tegoroczną jesień (19-21 października) wybraliśmy głównie takie tematy, które w ostateczności (sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie) będą mogły odbyć się w formie zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z planem imprez Festiwalu.

2021-10-03 14:16:51

W roku akademickim 2021/2022 Oddział Łódzki PTG będzie realizować program cyklicznych prelekcji promujących osiągnięcia badawcze łódzkiego środowiska geografów. Będziemy gościć wybranych autorów publikacji książkowych oraz monotematycznych zbiorów artykułów wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat. Spotkania z przedstawicielami „łódzkiej geografii” o nazwie GEOCZWARTKI będą odbywać się regularnie, w trzeci z kolei czwartek każdego miesiąca.

2021-10-01 13:48:12

od dnia 1 października do dnia 18 października 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi w imieniu UŁ.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez system ZSUN/OSF. Moduł „Wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. o godz. 8:00.

2021-06-15 13:39:53

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” zajmie się strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej. Problemy miast przemysłowych, które przeszły kryzysy i ciągle dostosowują się do nowych warunków są mniej lub bardziej znane. W takich miastach skoncentrowane są aktywności gospodarcze immamentnie związane z cyklami biznesowymi o różnej czasoprzestrzennej skali.

2021-05-21 11:05:47

W rankingu Wiadomości Turystycznych 2021 Uniwersytet Łódzki został uznany za najlepszą polską uczelnię, kształcącą na kierunku turystycznym o profilu ogólnoakademickim. Wyróżniony kierunek studiów, Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych.

2021-04-21 17:35:37

Zapraszamy do udziału w sesji posterowej kierunku Geoinformacja 2020/2021.

Na stronie zaprezentowane zostały postery autorstwa studentów kierunku Geoinformacja przedstawiające wyniki prac licencjackich. Sesja posterowa trwa do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00. Zapraszamy do zapoznania się z posterami, pozostawienia komentarzy.

2021-04-21 12:06:18

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich UWr zaprasza do udziału w 1. Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w najbliższy weekend: 23-24 kwietnia 2021 r. 

Podczas konferencji będą mieli Państwo wysłuchać ponad 50 prelegentów z całego świata. W pierwszy dzień konferencja zostanie otwarta wykładem dr hab. prof. UWr Kazimierz Dziubka „Europa obywateli jako transdyscyplinarny projekt życia”, zaś drugiego dnia wystąpieniem Europosłanki Janiny Ochojskiej  pt. „Misja europarlamentarzysty. Jak działalność pozarządowa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy poselskiej?”.

2021-04-20 11:33:55

Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu „Włóczykije” serdecznie zaprasza na kolejną edycję "Spotkań Przy Kubku Herbaty"! Tym razem zapraszamy do Brazylii, aby poznać codzienność społeczeństwa podczas pandemii koronawirusa- przedstawiamy spotkanie „Gringa w Brazylii – pandemiczna rzeczywistość”!

Z uwagi na fakt, że w dniu prelekcji przypada pierwsza rocznica śmierci miłośnika podróży, przyjaciela studentów oraz towarzysza Włóczykijów na szlakach – śp. dra Roberta Wilusia – to właśnie Jemu dedykujemy najbliższe spotkanie.

2021-03-24 12:07:03

Na stronie usosweb.uni.lodz.pl odbędą się obowiązkowe elektroniczne rejestracje na przedmioty fakultatywne, specjalnościowe i autorskie na rok 21/22:

 • w dniach 26.03. godz. 10:00 — 30.03. godz. 18:00 dla studentów kierunków: geografia I i II stopnia, geomonitoring I stopnia oraz geoinformacja I stopnia;
 • w dniach 31.03. godz. 10:00 — 07.04. godz. 18:00 dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
 • w dniach 06.04. godz. 10:00 — 11.04. godz. 18:00 dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna I stopnia oraz planowanie i organizacje przestrzeni II stopnia.

2021-03-24 11:58:41

Trwa V edycja Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza, twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, opublikowany w wydawanych w Polsce czasopismach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły w języku polskim lub angielskim, podejmujące problematykę społeczną i ekonomiczną w wymiarze przestrzennym, autorstwa osób nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

2021-02-25 16:03:27

Pandemia jest dla wszystkich ciężkim okresem, lecz chcemy być dobrej myśli i oderwać się i nas wszystkich sprzed ekranów.  

Dzisiaj wychodzimy do Państwa z propozycją spędzenia czasu z najbliższymi.

Grupa Organizacji Turystyki TiR organizuje konkurs fotograficzny „Podróż w znane i nieznane – edycja kulinarna”. Konkurs polega na przygotowaniu i sfotografowaniu dań z różnych kategorii.  

2021-02-04 13:21:08

W dniach 8-21.02.2021 r. na stronie usosweb.uni.lodz.pl dostępna będzie ankieta oceniająca zajęcia z semestru zimowego 20/21. Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia i pozostawienia komentarza.

2021-01-27 11:01:58

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił XV edycję jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Wnioski w jednym egzemplarzu studenci składają w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, pok. 109, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Informacji na temat stypendium udziela Inspektor ds. programów wsparcia środowiska naukowego, pani Dorota Komar, tel. 42 291 98 30, dorota.komar@lodzkie.pl

2020-10-29 14:46:26

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.

Konferencja online odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

2020-10-26 13:26:45

Zgodnie z aktualnymi informacjami przesłanymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do władz rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczącymi ważności legitymacji studenckich, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

2020-10-24 23:15:38

Olimpiada Geograficzna już od ponad 40 lat łączy pasjonatów geografii — uczniów, nauczycieli, naukowców. Jej celem jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym. Olimpiada służy również zapewnieniu dopływu odpowiednich, lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych.

2020-10-20 12:59:41

Kompletne i podpisane wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów/doktorantów, uprzejmie prosimy dostarczać do dziekanatu listownie za pomocą Poczty Polskiej lub osobiście składać w pudle podawczym zlokalizowanym przy portierni na ul. Narutowicza 88 (wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w zaklejonej i podpisanej kopercie).

2020-10-16 15:01:07

W związku z rządową decyzją o włączeniu Łodzi do tzw. „strefy czerwonej” i związanych z tym obostrzeń, wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, od 19 października do odwołania, będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

2020-10-12 14:41:57

Uwaga studenci!

Przypominamy o konieczności niezwłocznej aktywacji poczty mailowej w domenie @edu.uni.lodz.pl

Dotyczy to zarówno studentów I roku, jak i wszystkich pozostałych lat studiów.

Tylko i wyłącznie na konta w tej poczcie będziecie dostawać informacje dotyczące zajęć oraz wszelkich kwestii związanych ze studiowaniem, w tym z nauczaniem zdalnym. Linki umożliwiające dołączenie do zajęć zdalnych także będą wysyłane na konta w domenie @edu.uni.lodz.pl

2020-10-12 14:35:41

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów wydarzenia Serio Pro, które jest nowym wydarzeniem branżowym w Polsce poświęconym serialom premium.  Serio Pro odbędzie się w dniach 15–16 października 2020 online poprzez platformę streamingową Think Film.

2020-10-12 14:32:51

Na uczelnianej platformie e-learningowej zostały umieszczone e-kursy przedmiotów „Prawo autorskie” i „BHP w Uniwersytecie Łódzkim”.

Ukończenie e-kursów jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

2020-10-01 12:43:18

28 września na naszym Wydziale został zasadzony dąb z okazji VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK. W uroczystości wzięli udział Pan Nadleśniczy Józef Lipiński, Prezes Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza – Pan Ryszard Mamenas wraz z przedstawicielami oraz oczywiście nasz Dziekan – prof. Bogdan Włodarczyk.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi i Panu Nadleśniczemu za inicjatywę i wyróżnienie.

2020-09-08 12:55:56

Studentka naszego Wydziału Klaudia Wojtunik, startująca w barwach AZS Łódź, osiągnęła w biegu na 100 m przez płotki rezultat 13.27 s na 96. PZLA Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, rozegranych we Włocławku.

Gratulujemy!

2020-06-24 18:33:10

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym XXXVI Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie. Będzie nam miło gościć Państwa w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, usytuowany nad Wartą, w centrum uzdrowiska termalnego Uniejów.

2020-06-03 11:13:39

Informujmy, że dla pracowników i studentów naszego Wydziału została przedłużona licencja na program Statistica.

W celu nowej instalacji i uzyskania klucza licencji proszę wypełnić formularz na naszej stronie WWW.

Aby przedłużyć działanie już zainstalowanego programu do roku 2022 proszę kontaktować się z dr Wojciechem Retkiewiczem"

2020-05-08 17:07:38

Miło nam poinformować, że w dniu 4 maja 2020 r. JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski powołał Pana dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych na kadencję 2020-2024.

2020-04-24 17:39:58

Rektor UŁ wydał komunikat i zarządzenia dotyczące terminu i organizacji sesji egzaminacyjnej w bieżącym semestrze. Bardzo prosimy zapoznać się z tymi materiałami.

2020-04-21 07:01:13

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega – Robert Wiluś.

2020-04-20 16:17:56

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz Sympatyków SKNGT UŁ "Włóczykije" do udziału w naszym nowym projekcie! Nie dajmy się zwariować i zróbmy coś kreatywnego, pełnego pasji!Festiwal Podróżniczy Online to doskonałe miejsce do podzielenia się wspomnieniami z odbytych podróży! Pokażcie swoje wspomnienia, może to właśnie one zainspirują nas wszystkich do kolejnych podróży, gdy wszystko to minie?Każdego tygodnia pojawi się nowy temat przewodni - ciekawy i pozwalający uwolnić Waszą wyobraźnię i wspomnienia. Czekamy na Wasze zdjęcia wraz z krótkim opisem lub filmik, który zabierze nas wszystkich w daleką podróż. Pokażmy, że mimo przeciwności - warto marzyć, podróżować i robić wielkie rzeczy!

Liczymy na Was!

2020-04-08 08:00:37

Uniwersytet Łódzki zakupił i przekazał środki ochronne dla Szpitala im. Barlickiego oraz Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi. Łódzka społeczność akademicka nie pozostaje obojętna w obliczu pandemii. Ten gest jest manifestem solidarności UŁ z lekarzami codziennie narażającymi swoje życie w walce z COVID-19.

2020-04-01 15:53:36

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 obniżone zostały opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.

Stworzono możliwość ubiegania się o zapomogę dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zagrożenia epidemicznego.

Szczegóły w załącznikach.

2020-02-26 10:13:32

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Rektora UŁ oraz informacjami dotyczącymi postępowania w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny to najlepszy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi.

Proszę też zapoznać się z:

2019-12-13 13:03:19

Fundacja Edukacyjna Przed­się­bior­czo­ści, przy wspar­ciu Kra­jo­we­go Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa oferuje stypendia dla tegorocznych ma­tu­rzy­stów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

2019-12-13 12:55:38

Strony jednostek Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, jak wiele innych używają ciasteczek m.in. w celu dostosowania wyświetlanych treści do Twoich potrzeb. Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta