• WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
  • Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku WNG UŁ na temat: Rozwój paleogeograficzny Wielkiego Sertejskiego Basenu Pojeziornego na Pojezierzu Witebskim w świetle badań paleoekologicznych

Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku WNG UŁ na temat: Rozwój paleogeograficzny Wielkiego Sertejskiego Basenu Pojeziornego na Pojezierzu Witebskim w świetle badań paleoekologicznych

Otwarte zebranie naukowe Katedry Geologii i Geomorfologii