Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ zaprasza nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Łodzi i województwa łódzkiego wraz ze swoimi uczniami, do udziału w zajęciach edukacyjnych odpowiadających tematycznie wybranym wymaganiom podstawy programowej geografii.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez pracowników Pracowni Dydaktyki i Promocji Geografii w formie wykładów oraz warsztatów terenowych (2 godziny wykładu, 3 godziny zajęć terenowych oraz 2 godziny podsumowania dla każdej grupy (zespołu klasowego) biorącej udział w warsztatach edukacyjnych).

Każda szkoła może wziąć udział w jednej serii zajęć (7 godz. zajęć zrealizowanych na WNG UŁ i 3 godz. pracy własnej uczniów w ich miejscu zamieszkana) o tematyce opisanej na podstronie.