XXXIX Seminarium terenowe: Warsztaty z geografii turyzmu

Zapraszamy do udziału w XXXIX Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 22-23 września 2023 r. w Łodzi, w Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 31. Organizatorem konferencji jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji naukowej to „Komu potrzebna jest turystyka?”. Zapraszamy do dyskusji na ten temat w kontekście rozwoju zrównoważonego. Ponownie zapraszamy Państwa do centrum Polski, do niezwykłej Łodzi – miasta czterech kultur, kreatywnego, pełnego kontrastów i postindustrialnego dziedzictwa, do stolicy filmu i designu, które obchodzi w bieżącym roku 600-lecie swojego powstania.

Szczegóły organizacyjne i program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia.

1. Ważne terminy:

  • zgłoszenie udziału (wraz z tematem i abstraktem wystąpienia): do 15 lipca 2023 r.
  • dokonanie opłaty konferencyjnej: do 31 lipca 2023 r. (na konto UŁ Nr 62 1240 6292 1111 0011 2706 9837 z dopiskiem „opłata konferencyjna + imię i nazwisko uczestnika)
  • przesłanie gotowego artykułu: do 31 października 2023 r.

2. Koszt udziału:

  •  600 zł – cena obejmuje wszystkie świadczenia: udział w konferencji z wystąpieniem lub bez referatu, materiały konferencyjne, wyżywienie i przerwy kawowe wg programu, udział w wieczornym spotkaniu towarzyskim, nocleg ze śniadaniem w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi, wycieczkę warsztatową po Łodzi, publikację artykułu w serii monograficznej UŁ „Warsztaty z Geografii Turyzmu” lub w czasopiśmie „Turyzm/Tourism”.

3. Kontakt z organizatorami: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl


Sekretarz seminarium: dr Marzena Makowska-Iskierka, e-mail: marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl; tel. kom. 601-231-284