Informacje dotyczące testu diagnostycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Ogłoszenie!

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, kierunki: gospodarka przestrzenna, geografia, geoinformacja, geomonitoring

W dniu 18.06.2021 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie:

zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

Stacjonarne studia I stopnia w dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 do 18.00 (aula im. S.Liszewskiego)

Poniżej informacje dotyczące testu diagnostycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Deklaracja wyboru języka 1

Deklaracja wyboru języka 2

Deklaracja wyboru języka 3

Pismo_przewodnie_do_studentów_2022

Podanie zał. 4

Podanie zał. 5