Rekrutacja - ważne informacje!

Uroczysta immatrykulacja odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 14:00 w Auli im. Prof. S. Liszewskiego.

Osoby przyjęte na I rok wnoszą opłatę za legitymację (22 zł) na konto WNG, a potwierdzenie przelewu przesyłają do dnia 4 września na adres mailowy danego kierunku. Szczegóły w załączniku powyżej.