„Łódź w badaniach geografów” – sesja naukowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich Łodzian i przyjaciół Łodzi na sesję naukową poświęconą badaniom łódzkich geografów, które dotyczą przestrzeni geograficznej Łodzi. Spotkanie wpisuje się w szereg inicjatyw związanych z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w godzinach 8.45 – 16.00, w Auli im. Prof. Stanisława Liszewskiego, wejście od ul. S. Kopcińskiego 31. Udział w sesji jest bezpłatny.

600 lat lodzi plakat w kolorze zielonym

Łódź w badaniach geografów" –  sesja naukowa 13 czerwca 2023

8.45 – 9.00 – Rozpoczęcie seminarium
9.00 – 11.00 SESJA I. „Zmiany, zmiany, zmiany…”
9.00 – 9.20 - Osobliwości klimatu miejskiego Łodzi – wybrane ustalenia ponad 60-letniej historii badań – prof. Krzysztof Fortuniak
9.20 – 9.40 – Geobiografie zamieszkiwania zapisane w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi – dr Małgorzata Rejter 
9.40 – 10.00 – Zmiany ukształtowania powierzchni terenu Łodzi w XX i XXI wieku na podstawie analiz materiałów historycznych oraz danych LIDAR – dr Marcin Jaskulski i dr Aleksander Szmidt
10.00 – 10.20 – Turystyka sportowa w przestrzeni Łodzi – mgr Bartłomiej Łuć
10.20 – 10.40 – Od kolonii niemieckiej do wielkomiejskiego osiedla, a tożsamość lokalnej społeczności. Przykład Andrzejowa – prof. Jolanta Wojciechowska
10.40 – 11.00 – dyskusja

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa

11.20 – 13.20 – SESJA II. Nie najlepiej, ale…
11.20 – 11.40 – Łódź jako źródło gazów cieplarnianych dla atmosfery – wyniki badań nad pionowymi strumieniami dwutlenku węgla i metanu – prof. Włodzimierz Pawlak

11.40 – 12.00 – Rewitalizacja dawnych fabryk w Łodzi – różne scenariusze – dr Magdalena Baranowska-Deptuła
12.20 – 12.40 – Wpływ eksploatacji gliny zwałowej i piasków na ukształtowanie terenów zieleni w Łodzi – prof. Elżbieta Kobojek
12.40 – 13.00 – Zróżnicowania, nierówności, dysproporcje: społeczne tworzenie przestrzeni Łodzi – prof. Marcin Wójcik z zespołem
13.00 – 13.20 – Determinanty wizerunku turystycznego miasta – przykład Łodzi – dr Michał Duda
13.20 – 13.40 – dyskusja

13.40 – 14.00 – przerwa kawowa

14.00 – 16.00  SESJA III. Różnorodność w jedności …
14.00 – 14.20 – Radon w badaniach środowiskowych Łodzi – prof. Agnieszka Podstawczyńska
14.20 – 14.40 – Odwiedzający Galerię Wielkich Łodzian - wielkość, struktura, rodzaje zachowań –  prof. Jolanta Wojciechowska
14.40 – 15.00 – Może i odrapana, ale nie zrujnowana, nie zburzona. Gdy Łódź była stolicą polskich Żydów – prof. Andrzej Rykała
15.00 – 15.20 – Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Przykład Łodzi – dr Aleksandra Mroczek-Żulicka 
15.20 – 15.40 – Festiwale łódzkie jako czynnik rozwoju miasta poprzemysłowego – prof. Waldemar Cudny 
15.40 – 16.00 – dyskusja, podsumowanie sesji

Program sesji (pdf)